Gaat ‘de Speeldoos’ naar terrein Elzenburg?

In de commissievergadering van donderdag 16 februari staat de businesscase voor Sociaal Cultureel Centrum de Speeldoos op de agenda. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van 2 maart een beslissing neemt over de collegevoorstellen t.a.v. de Speeldoos. Een daarvan is te gaan onderzoeken of het terrein van Elzenburg geschikt is om daar een nieuw Sociaal Cultureel Centrum (SCC) te bouwen. Een opmerkelijk voorstel, omdat 10 jaar geleden een plan, van toen nog ‘Woonwijze’, om een nieuwe muziekschool in de Baarzen te bouwen snel werd afgeschoten omdat de Speeldoos per se in het centrum moest blijven.

Het college stelt voor om te besluiten dat het realiseren van een SCC op de huidige locatie van de Speeldoos niet past binnen de huidige financiële kaders. Tegelijkertijd wordt voorgesteld te stoppen met verder onderzoek naar het bouwen van een SCC op de locatie van Venvulas, naast het gemeentekantoor, en akkoord te gaan met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheid van een SCC op de locatie Elzenburg. Ook wordt voorgesteld opnieuw een incidentele subsidie te verlenen aan Stichting Theater de Speeldoos (242.500 euro) voor de periode 1 januari 2023 tot en met 1 juli 2023, voor het faciliteren van Vughtse amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie in het kalenderjaar 2023.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 1 februari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …