Gaat bouw school Zuiderbos 1,4 miljoen extra kosten?

In de commissievergadering van donderdag 15 december ontstond tijdens de rondvraag een discussie tussen Guus van Woesik (Gemeentebelangen) en wethouder Fons Potters over de gang van zaken rond de arbitragezaak over de bouwkosten van Zuiderbos. Zuiderbos is een gespecialiseerde school op Zorgpark Voorburg voor onderwijs op basis- en voortgezet onderwijsniveau voor kinderen die te maken hebben met psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.

Gemeentebelangen had enkele technische vragen gesteld over de arbitragezaak, die is gestart tussen de aannemer die de school gaat bouwen en bouwheer Zuiderbos. De GB-fractie wilde o.a. weten wat in de gunningsvoorwaarden tussen de school en de aannemer staat, wat de argumenten van de aannemer zijn om tot de arbitrage te komen en hoe hoog het bedrag is waarover een meningsverschil bestaat.

De ambtelijke organisatie heeft GB laten weten dat beide partijen hebben geconcludeerd dat er een arbitrage moet komen om objectief door een onafhankelijke deskundige partij te laten bepalen wat de ‘schade’ is. De aannemer heeft daarvoor een beroep gedaan op de gunningsvoorwaarden, die voorzien in de mogelijkheid af te wijken van de afgesproken prijs als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden zouden zich in 2022 hebben ontwikkeld en vinden hun oorzaak o.a. in de stijgende bouwkosten. Bij de arbitrage moet nu bepaald worden of de gestegen kosten onder bijzondere omstandigheden verstaan mogen worden en over welk bedrag het dan gaat. Het laatste bedrag dat in de onderlinge correspondentie genoemd wordt, zou 1,4 miljoen euro zijn. GB vroeg ook nog waarom de overschrijding van de afgesproken prijs voor rekening van Zuiderbos komt en niet van de aannemer. Uit het antwoord blijkt dat dit volgt uit de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vught en de Stichting Zuiderbos, die is opgesteld op 14 december 2021.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 21 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Naam Wasserij De Spuistroom terug in de Uilenburg

Sinds 21 juni 2024 is de originele ‘Eerste steen’ uit 1949 terug op het terrein …