Frans Bos: “Ons alternatief voor de N65 zorgt wél voor een duurzame oplossing”

Op de achterpagina van Het Klaverblad van 30 september stond een advertentie van het Comité N65.nl waarin felle kritiek wordt geuit op het plan voor herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt. Frans Bos is woordvoerder van deze stichting en vindt de keuze om al het verkeer in de toekomst door Vught te laten rijden onverantwoord, omdat dat ervoor zorgt dat de gezondheid van een groot aantal Vughtenaren de komende 50 jaar op het spel wordt gezet door fijnstof. Hij pleit voor een alternatief traject dat in ieder geval het vrachtverkeer door het buitengebied van Vught en Helvoirt van de N65 door naar de A2 leidt.

Frans Bos woont sinds 1988 met zijn gezin in Vught vlak bij de N65. Een paar jaar geleden was hij intensief betrokken bij de oranje verkleuring van de lunetten. “De verschillende betrokken overheidsinstanties deden voorkomen dat er geen probleem was, maar gelukkig is uiteindelijk besloten tot een grote schoonmaak. Nu zijn de lunetten weer prachtig zwart. Daarom ben ik me ook bezig gaan houden met de N65, toen er gezegd werd dat het met de luchtvervuiling door het extra verkeer op de weg wel mee zal vallen.”

Fijnstof
Bos heeft zich met ter zake deskundigen op de literatuur en onderzoekresultaten over fijnstof gestort en is tot de conclusie gekomen dat de meetresultaten waarmee Rijkswaterstaat werkt discutabel zijn. “Fijnstof bestaat uit 4 componenten: stikstof (NO2) – dat is onbelangrijk voor gezondheid -, p.m. 10, p.m. 1 en roet (black smoke). De laatste drie zijn kwalijk voor de gezondheid. Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat er een oorzakelijk verband is tussen het wonen of naar school gaan nabij drukke wegen en het ontstaan van astma bij kinderen, het vaker voorkomen van astma en COPD of chronisch longlijden bij volwassenen, een lagere longfunctie en sterfte aan hart- en vaatziekten en longziekten, waaronder longkanker.”
N65.nl stelt in de advertentie dat de luchtkwaliteit langs de nieuwe N65 in Vught de Europees voorgeschreven normering voor luchtvervuiling overschrijdt. Dit terwijl toch is gebleken dat de luchtvervuiling door het verkeer de laatste 20 jaar is gehalveerd en dat op de site van het Longfonds wordt aangegeven dat de luchtkwaliteit in de straten langs de N65 ‘goed’ is. Volgens Bos zijn de cijfers minder rooskleurig dan wordt voorgesteld. Dat heeft volgens hem te maken met het feit dat het gaat om gemiddelde cijfers, die niet gemeten zijn binnen 10 meter van de weg. “Bij de A10 West in Amsterdam zijn metingen gedaan bij de flats die vlakbij de weg staan en daarbij bleek dat de luchtvervuiling door fijnstof een factor 10 hoger was dan waarvan Rijkswaterstaat uitgaat. Dit heeft te maken met de turbulentie die ontstaat door vrachtwagens. Die zorgt ervoor dat die heel kleine deeltjes, die de grootste ellende veroorzaken doordat ze diep in de longen terecht komen, hoog de lucht in gestuwd worden en blijven zweven waardoor ze tot op honderden meters van de weg van invloed zijn op de gezondheid. Bij het onderzoek in Amsterdam is gebleken dat dit effect de gemiddelde levensduur met 12 maanden verkort. Als er 50 km/u wordt gereden, is het effect van turbulentie een stuk minder dan bij 80 km/u.”

Geld kan beter besteed worden
Bos verwacht dat er een goede kans bestaat dat de organisaties die bij de Raad van State en het Hof van Justitie EU beroep aangetekend hebben tegen het bestemmingsplan voor de N65, succes hebben. Rond het eind van het jaar komt daarover uitsluitsel. “Ik heb er veel bewondering voor dat de gemeente Vught zoveel geld bij Rijk en Provincie los heeft weten te krijgen voor de N65, maar ik vind dat het geld nu verkeerd besteed wordt met dit plan dat zorgt voor een volledige autosnelweg dwars door de bebouwde kom, ongezondere leefomgeving, meer drukte in de Vughtse straten en gevaarlijke situaties. Zo wordt het in de nieuwe situatie, zonder stoplichten, echt ronduit gevaarlijk om vanuit Vught de N65 op te rijden. De invoegstrook loopt dood op een betonwand. Daarnaast moeten we maar afwachten hoe moeilijke situaties b.v. bij de Martinilaan uiteindelijk worden ingevuld. Er is geen bestek dus je weet nu niet hoe de oplossingen er daar precies komen uit te zien. Dat wordt bij de aanbesteding aan de inventiviteit van de aannemers overgelaten.”

Alternatief
Frans Bos, sinds kort secretaris van Stichting Comité N65 Ondergronds in Helvoirt: “We hebben naast het tunnelplan een alternatief plan gemaakt dat voor ongeveer hetzelfde budget kan worden uitgevoerd en dat wél tot een duurzame oplossing leidt, de Zuidtangent. We willen de N65 zuidelijk langs de buitenste gemeentegrens van Vught leiden. Deze omleiding is de nieuwe doorgaande route. De bestaande N65 door de bebouwde kom wordt voortaan verboden voor doorgaand vrachtwagenverkeer. De bestaande weg kan uitsluitend nog als eventuele overloop dienen voor personenwagens in de verre toekomst. Op deze weg zou je de snelheid dan kunnen beperken tot 70 en 50 km. Dat zou de overlast door fijnstof sterk inperken en de veiligheid van de inwoners aanzienlijk verhogen. De N65 wordt dan weer gewoon een weg voor de inwoners van Vught zelf.”
Het nieuwe tracé van 6,5 km, zonder afritten, zou dan via een aftakking ter hoogte van de Hooge Raam van de N65 langs de Noenes, onderlangs enkele Vughtse landgoederen richting A2 moeten lopen waar het dan tussen het terrein Van Zin en de Esschestroom op de snelweg moet aansluiten. Op gedeelten van het traject moeten aardenwallen (1,3 km) van 3 meter hoog zorgen voor de afscheiding met natuurgebied en op het gedeelte door Beukenhorst en het landgoed Groensche Hoeven kan een boortunnel (2,1 km á 126 miljoen), die 10 -20 meter de grond in gaat, voor bescherming van landschapszonegebied zorgen. De gevoeligste natuurgebieden worden onderlangs gekruist, zodat volgens Bos een langdurige procedure vermeden kan worden.
Het hele proces voor de N65 in Vught heeft tot nu toe, als de weg straks helemaal klaar is, bijna 18 jaar gekost. Het hele circus kan opnieuw beginnen als er nu voor het nieuwe plan gekozen zou worden. Bos: “Wij denken dat het in 9 jaar kan. Er wordt wel gezegd dat we het geld kwijtraken dat nu voor de N65 is gereserveerd, maar dat is niet het geval. Wij denken dat Rijk en Provincie het op dit moment niet erg vinden als ze het geld nog een aantal jaren in de zak kunnen houden gezien de extra kosten van de coronacrisis.”

Worst voorhouden
De vraag is of Frans Bos en zijn medestanders de inwoners, gezien de opmerkingen over de verkiezingen in de advertentie, met dit alternatief een worst voorhouden die ze nooit zullen kunnen eten. Met andere woorden, is dit plan wel realistisch? Bos: “De worst die met ons alternatief voorgeschoteld wordt is véél lekkerder dan het huidige N65-reconstructieplan; linksom of rechtsom moet het fijnstofprobleem worden opgelost en dat doet het huidige plan niet. Verder is óók de veiligheid beter geborgd door de Zuidtangent én het verkeerslawaai vermindert drastisch. Zie: www.n65.nl/verkiezingen.htm. Het realisme is gestoeld op de grote meerwaarde die dit plan heeft voor de inwoners van Vught en Helvoirt.”

Kijk ook bij

Nieuwe website over 2e feministische golf in Brabant

Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren waarmee …