Fietsbrug moet rotonde bij Hotel Vught veiliger maken

Op de inrichting van de rotonde Postweg-Heunweg bij Hotel Vught is vanaf het begin kritiek geweest omdat die onveilig zou zijn voor fietsers. Er is vooral gekeken naar het gemotoriseerd verkeer. Deze locatie is echter ook een belangrijke schakel in de fietsroutes naar ‘s-Hertogenbosch. Gemotoriseerd verkeer moet fietsverkeer voorrang verlenen. Door het hoogteverschil naderen fietsers met een relatief hoge snelheid, waardoor gemotoriseerd verkeer het fietsverkeer pas laat ziet.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Vught meerdere meldingen ontvangen over (bijna)ongevallen op de rotonde. Daarnaast ontstaat er vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch op de Vughterweg regelmatig filevorming richting de Randweg vanwege o.a. het fietsverkeer op de rotonde. In 2014 heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch de gemeente Vught voor het eerst benaderd voor het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid ter hoogte van de rotonde. De afgelopen jaren is er een concept ontwerp van een fietsbrug opgesteld en hebben er meerdere gesprekken over de ontwikkelingen rondom de rotonde Postweg – Heunweg plaatsgevonden met de aanwonenden, Fietsersbond en Van der Valk.

De kosten voor de aanleg van een fietsbrug zijn door de gemeente ‘s-Hertogenbosch geraamd op 1.9 miljoen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft subsidies aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (750.000 euro) en de Provincie (171.900 euro). Daarnaast is aan de gemeente Vught een financiële bijdrage van 375.000 euro gevraagd en ‘s-Hertogenbosch betaalt zelf een bedrag van 603.100 euro voor de aanleg van de fietsbrug. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft als voorwaarde voor de subsidie gesteld dat de realisatie en een financiële afrekening van de fietsbrug uiterlijk begin 2019 plaatsvindt. Om te kunnen voldoen aan deze voorwaarde is het belangrijk dat er op korte termijn wordt gestart met de werkzaamheden.

Vandaar dat het Vughtse college voor de commissie ‘Bestuur’ van donderdag 1 februari komt met het voorstel om een investeringskrediet van 375.000 euro beschikbaar te stellen voor de fietsbrug. Het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer en verkeersveiligheid van het fietsverkeer ter hoogte van de rotonde is een wens van de gemeenteraad en is opgenomen in het VVP en de Structuurvisie. De gemeente ‘s-Hertogenbosch trekt de kar bij dit project en verzorgt ook communicatie met de omwonenden. De commissie komt om 20.00 uur bijeen in het raadhuis. Inspreken is mogelijk.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …