Februari 2024 in heel Vught papiercontainers

Wethouder Mark du Maine heeft de Vughtse raad geïnformeerd over de stand van zaken bij de papierinzameling in Vught. Daarbij gaat het over de pilot met papiercontainers en de ophaalfrequentie van oud papier.

Momenteel is de gemeente Vught bezig met de pilot voor papiercontainers in Helvoirt. Standaard ontvingen bewoners een grote container van 240 liter. Er is echter een grote vraag naar kleinere containers van 140 liter, vooral bij woningen met ruimtegebrek. Het idee is om vanaf februari 2024 ook in Vught en Cromvoirt via papiercontainers in te zamelen. Vooruitlopend op de invoering van papiercontainers in Vught en Cromvoirt wil de gemeente in september vast inventariseren hoeveel inwoners een kleinere papiercontainer van 140 liter willen. Zo kunnen op tijd de juiste aantallen containers besteld worden.

Ophaalfrequentie oud papier
In het Afvalbeleidsplan is besloten om de ophaalfrequentie van oud papier in losse dozen te verlagen naar 1x per vier weken in plaats van 1x per twee weken. Het blijkt dat verlaging van de ophaalfrequentie niet leidt tot een kostenbesparing, omdat de hoeveelheid papier hetzelfde blijft. Een route die normaal door één wagen 1x per 2 weken gereden wordt, moet bij 1x per 4 weken inzameling door twee wagens gereden worden. Daarom wordt de inzamelfrequentie pas in februari 2024 aangepast in Vught en Cromvoirt, wanneer ook de inzameling met papiercontainers start. In Helvoirt wordt het papier al 1x per 4 weken opgehaald, sinds de start van de pilot met containers op 1 juli.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …