Farent start per 1 juni met specialistische ambulante jeugdhulp

Farent biedt vanaf 1 juni specialistische ambulante jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders die in een lastige (thuis)situatie zitten of een moeilijke periode doormaken. Soms zit opvoeden en opgroeien erg tegen en zijn de problemen zó groot, dat er extra ondersteuning nodig is. Ouders en kinderen kunnen voor deze ondersteuning dan bij Farent terecht. Denk hierbij aan specialistische gezinsbegeleiding, individuele jongerenhulp en specialistische begeleiding bij complexe scheidingen.

Floor van Essen is kwartiermaker specialistische ambulante jeugdhulp bij Farent. “Als de basisondersteuning niet toereikend is, kan nu voortaan via wijk- en toegangsteams van de gemeenten, jeugd- en huisartsen of jeugdbescherming ook bij Farent gespecialiseerde begeleiding worden ingeschakeld. Dat is een groot voordeel. Onderzoek en praktijk wijzen namelijk uit dat een goede aansluiting tussen basisondersteuning en gespecialiseerde hulp een belangrijke succesfactor is in de hulpverlening aan kinderen en gezinnen. Ze worden beter geholpen als ondersteuning en hulp op elkaar aansluiten en niet wordt onderbroken.

“We kunnen op het gebied van jeugdhulp nu een meer uitgebreid pallet aan diensten bieden,” vertelt Floor verder, “met als grote kracht: laagdrempelig, lokaalgericht, snellere inzet en integrale aanpak. Mensen in de wijk kennen onze medewerkers en wij kennen de wijk. De lijntjes zijn kort. Daardoor kunnen wij ook sneller schakelen met de huisarts, de school en de gebiedsteams. We sluiten aan met onze specialistische kennis en gaan zonder ‘knips’ verder op eerder ingezette ondersteuning met als uitgangspunt: één gezin en één plan. Dat is voor kinderen en gezinnen prettiger én van groot belang. Niet alweer een intake en alles te hoeven uitleggen aan nieuwe hulpverleners die onbekend zijn met de situatie en met de wijk.”

“We zijn er echt klaar voor”, besluit Floor haar verhaal. “Onze medewerkers zijn getraind en gecertificeerd en worden begeleid door een gedragswetenschapper. Fijn dat we er als Farent er nu ook kunnen zijn voor ouders en kinderen van wie de draagkracht uit balans is en die tijdelijk meer intensieve ondersteuning nodig hebben.”

Kijk voor meer informatie ook op https://www.farent.nl/specialistische-jeugdhulp.

Kijk ook bij

Tweede editie Queer Arts Festival in Verkadefabriek

Na een succesvolle editie in mei 2023, krijgt het Queer Arts Festival een tweede editie …