(Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen)

Extra maatregelen om PI Vught en omgeving te beveiligen

Op verzoek van de lokale driehoek (Openbaar Ministerie, politie, PI Vught en gemeente Vught) heeft minister Habers van Infrastructuur en Waterstaat besloten het luchtruim boven de PI Vught met onmiddellijke omgeving tijdelijk te sluiten. De maatregel is geen gevolg van een acuut risico. Het verzoek werd gesteund door minister Weerwind voor Rechtsbescherming. Daarnaast heeft burgemeester Van de Mortel de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied van het gebied PI en omgeving verlengd tot en met 31 december 2022. Doel van de maatregelen is het blijvend bevorderen van de openbare orde en veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers.

Aanleiding voor het sluiten van het luchtruim is met name een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden met hulp van buitenaf door het gebruik van luchtvaartuigen. De maatregel moet ook voorkomen dat vanuit de lucht inlichtingen worden ingewonnen en contrabande (wapens, drugs, communicatiemiddelen) worden binnengebracht die een mogelijk gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid. Het luchtruim boven en in de onmiddellijke omgeving van de PI Vught wordt gesloten voor burgerluchtverkeer. Dat geldt onder andere ook voor onbemande luchtvaartuigen (drones).

Verder heeft burgemeester Van de Mortel de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied van het gebied Penitentiaire Inrichting (PI) en omgeving met een half jaar verlengd tot en met 31 december 2022. De oorspronkelijke aanwijzing eindigt op 30 juni 2022. Op grond van de aanwijzing kan de officier van justitie opdracht geven om preventief te laten fouilleren in het gebied. Het besluit tot verlenging is het resultaat van een zorgvuldige evaluatie en afweging door de lokale driehoek en dient, net als andere zichtbare en onzichtbare maatregelen, om de veiligheid in de PI en omgeving te waarborgen.

Er komen voorzieningen in de PI waardoor gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal kunnen deelnemen aan hun rechtszaak. Het gaat daarbij om twee ruimten met een hoogwaardige videoverbinding en een ruimte waar een rechtercommissaris hoorzittingen kan houden. Deze fysieke maatregelen zorgen ervoor dat er minder transporten van zware criminelen over de weg nodig zijn. De voorzieningen moeten in 2023 in gebruik genomen worden.

Tevens komt er een (tijdelijke) tweede ontsluitingsweg om de veiligheid op de Lunettenlaan te verbeteren en de woonkernen van de gemeente te ontzien. De weg wordt in 2023 gerealiseerd. Het is het succesvolle resultaat van een langdurige inzet van de gemeente en provincie om het ministerie van Justitie en Veiligheid te bewegen deze veiligheidsproblematiek structureel aan te pakken.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …