Extra kosten renovatie raadhuis Vught

De kosten van de renovatie van het Vughtse raadhuis vallen hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Als gevolg hiervan moet een bedrag van 310.500 euro in de jaarrekening worden verwerkt. De belangrijkste oorzaak is de onverwacht slechte staat van het gebouw, die pas zichtbaar werd na het verwijderen van de oude verflaag. Bovendien kwamen er ook andere gebreken aan het licht. Die zijn minder dringend, maar nu meenemen betekent besparing van kosten in de toekomst.

Bij de renovatie van het raadhuis draaide het vooral om het verwijderen van de oude verflaag en het aanbrengen van een nieuwe laag. Toen begin oktober de oude verf volledig was verwijderd, kwamen er gebreken naar voren die niet eerder zichtbaar waren en waarvan de extra kosten, rond 200.000 euro, dan ook niet zijn geraamd. Het college startte direct een onderzoek naar de oorzaak, herstel en de meerkosten. Daaruit bleek dat de gebreken ontstaan zijn tijdens renovatiewerk in de vorige eeuw, met andere technieken en andere regels. Omdat het gebouw toen nog géén rijksmonument was, waren de eisen aan het werk én dus de kwaliteit van het resultaat, beduidend minder. De andere gebreken, die aan het licht zijn gekomen, betreffen de kozijnen en de torenspits. Het college wil, om extra kosten in de toekomst te voorkomen, het hiervoor benodigde herstel in de huidige renovatie meenemen. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim 100.000 euro. De renovatie wordt bekostigd door een onderhoudsvoorziening met een jaarlijkse storting. De hele onverwachte kostenstijging levert een tekort op van 310.500 euro en dat bedrag wordt ten laste van de exploitatie gebracht en opgenomen in de jaarrekening 2019. De verwachting is dat het meerwerk weinig tot geen vertraging oplevert. In mei 2020 is het raadhuis weer open voor gebruik.

Kijk ook bij

Ledenaantallen Scouting blijven groeien in Noord-Brabant

Ondanks de lockdown is Scouting in Noord-Brabant onverminderd populair: het aantal jeugdleden in Noord-Brabant steeg …