Extern onderzoek organisatieontwikkeling gemeente Vught komt er niet

De publicaties in het Brabants Dagblad over de onrust onder de Vughtse ambtenaren, die zou zijn ontstaan door de ‘organisatieontwikkeling’ die in november 2023 in gang is gezet, heeft geleid tot flink wat commotie inde Vughtse politiek. Vorige week stuurde het college een informatiebrief naar de raadsleden waarin de mening van het college van B&W over de ontstane situatie wordt weergegeven en hoe het college er instaat. U hebt de inhoud in Het Klaverblad van 6 maart kunnen lezen. De oppositiepartijen hadden in al aangekondigd dat ze zouden aandringen op een extern onderzoek om helderheid te krijgen over de gang van zaken. Om dit voor elkaar te krijgen, dienden D66 en PLV een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in.

In de motie werd het college verzocht een extern onderzoek te starten naar de organisatieontwikkeling, hiervoor een begeleidingscommissie van de raad in te stellen en de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren aan de raad.

De discussie startte met een toelichting van PLV en D66 op het indienen van de motie. Joris Vrensen (PLV) gaf aan dat hij zich zorgen maakt over de onrust die in de ambtelijke organisatie is ontstaan na de presentatie van de organisatievisie ‘Vught bouwt verder’. Vrensen betreurde het dat de pogingen van het college om de onrust te beteugelen niet zijn geslaagd en dat de onrust uiteindelijk geleid heeft tot publicatie in het BD en een anonieme mail aan de raadsleden. De PLV vindt dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in de ambtelijke organisatie en in een veilige werkomgeving zijn taken kunnen uitvoeren. “Als er onrust is kun je als college en management verschillende dingen doen. Het gesprek aangaan, zoals in de RIB wordt vermeld, maar dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Je kunt ook iets anders doen, zoals een plan van aanpak opstellen of een onderzoek instellen. Daarover staat echter niets in de raadsinformatiebrief, die wij van het college hebben ontvangen. Vught verdient een slagvaardig bestuur en daarom dient de PLV samen met D66 een motie in om te helpen bij het beteugelen van de onrust.”

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 13 maart. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …