De organisatoren van de expositie: Henk Smeets, Jan Hogema en Wim Kievits voor een van de schilderijen van Charles Grips

Expositie en boekpresentaties Charles Joseph Grips

Van 6 september tot 8 november zal in het Vughtse culturele ontmoetingscentrum DePetrus op imponerende en uiterst degelijke wijze ruim aandacht worden besteed aan de honderdjarige sterfdag van de Vughtse schilder Charles Joseph Grips. De kunstenaar, in 1825 geboren te Grave, die van 1882 tot aan zijn dood in 1920 in Vught woonde en werkte, krijgt als eerbetoon een grote overzichtstentoonstelling van 43 werken. Verder gaat de tentoonstelling vergezeld van de presentatie van twee leerzame en bovenal uiterst verzorgde boekwerken over de veelzijdige artiest. Daarnaast is er dagelijks tijdens de openingstijden een documentaire van een kwartier te zien met tal van wetenswaardigheden.

Door Ton Wagenaars

De kunstschilder Charles Grips maakte in het begin naam met het schilderen van interieurs, uiterst minutieus met oog voor de kleinste details. Dit werk uit die eerste periode kan zich nog steeds verheugen op een grote belangstelling van verzamelaars in het buitenland; van Duitsland tot het Verenigd Koninkrijk en de USA. De  Vughtenaar vestigde zich in 1882 in Vught waar hij zelf een huis bouwde aan het Marktveld (3), dat zijn naam kreeg en behield: ‘het Gripshuis’. Daar verbleef hij met zijn eega en zes kinderen. Opvallend aan het huis is het grote raam met rondboog, bewust gebouwd, omdat het de uitgang was voor de grootse sacrale werken die naar de Petruskerk vervoerd moesten worden.

Vanaf zijn aankomst in Vught kreeg de kunstenaar van bouwpastoor Lips de opdracht om de schilderijen voor de in aanbouw zijnde Sint-Petruskerk te vervaardigen, allemaal religieuze taferelen. Het was voor hem ongetwijfeld een eervolle opdracht met de wetenschap dat hij verzekerd was van grote en aansprekende opdrachten en een fraai inkomen. De grote werken werden in het Gripshuis vervaardigd en werden via het grote raam aan de voorzijde uit het pand getakeld en overgebracht naar hun vaste verblijfplaats, de Sint-Petruskerk in het centrum van Vught. Charles Joseph Grips was een begenadigd kunstenaar, hetgeen door de vier samenwerkende instellingen gaandeweg de speurtocht naar zijn erfgoed steeds meer werd ontdekt. Aan het eerbetoon, tentoonstelling, boeken en documentaire werkten mee: de Stichting tot Behoud van de Petruskerk Vught, de Stichting C.J. Grips en het Vughts Museum.

Rondgang op de eerste etage
De expositie geeft een uitgebreid beeld van de veelzijdigheid van de schilder Grips. Daarvan getuigen zowel de wereldse werken als de godsdienstige werken en een aantal portretten. Ook de nog beschikbare gebruiksvoorwerpen, die vaak in de profane schilderwerken zijn afgebeeld, komen aan de orde met ook nog verdere gebruiksvoorwerpen uit het atelier. Gecompleteerd wordt dit alles met tekeningen van abdijen, gewelven en kerken en handmatig geschreven teksten.
Deze samenwerking tussen de verschillende werkgroepen en instellingen wordt door Henk Smeets toegejuicht: “Samenwerking is altijd een doel geweest en dat heeft nu geresulteerd in deze unieke expositie en twee knappe boekwerken. Het laat zien dat samenwerking leidt tot een groots eindresultaat met de verschillende experts en mecenassen als meerwaarde. Het verbindt clubs en dat is plezierig.” Smeets is er trots op dat de bezoekers op de vrijdagmiddagen en op de zaterdag en zondag een extra rondgang kunnen maken op de eerste etage via een uitgezette looproute langs de schilderingen op grotere hoogtes. Smeets zet ook in op een grote belangstelling want: “Het is een unieke presentatie waar we trots op zijn.”

Uit de verkoop van de boekwerken willen de organisatoren komen tot een bijdrage voor de herstelwerkzaamheden aan de schilderijen binnen de ruimte van DePetrus.

Overzichtstentoonstelling van Charles Joseph Grips van 7 september tot 8 november in DePetrus aan de Heuvel 2 te Vught. Geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en ’s zondags van 12.00 tot 17.00 uur.

Lees meer over Grips in Het Klaverblad van 2 september. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …