Excursie naar de Vughtse Gement 20 april

Natuurgroep Gestel verzorgt op zaterdag 20 april een natuurwandeling in de Vughtse Gement. Dit waterbergingsgebied ligt nabij de natte natuurparel de Moerputten. De landbouwpercelen werden afgegraven, zodat het grondwater weer dichter aan het maaiveld komt te staan. Er ontstaat dan vochtig schraalland. Waterschap Aa en Maas combineert het ontwikkelen en inrichten van dit gebied met het verbeteren van de natuurwaarden. Het kwelwater zorgt voor een bijzondere vegetatie zoals het ecologisch waardevolle blauwgrasland dat in delen van de Gement nog voorkomt. Wandelend langs de Honderd Morgen zien we o.a. orchideeën, kraanvogels, watersnippen, enz. De deelnemers carpoolen om 09.00 uur vanaf gemeenschapshuis De Huif in Sint-Michielsgestel. De excursie onder leiding van Fons Mandigers, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten, start om 09.30 uur vanaf het P-terrein aan de Deutersestraat te ’s-Hertogenbosch. Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen via 073-6145057.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …