Esch kent sterke stijging bij kerkuilentelling

De jaarlijkse tellingen naar uilskuikens in nestkasten leverden ook dit voorjaar weer enkele verrassingen op. De uilenwerkgroep, een onderdeel van de Vughtse Natuur- en Milieugroep, telde ook dit jaar het aantal nieuwe uilskuikens dat opgroeide in de opgehangen speciale uilenkasten in Vught, Cromvoirt en Esch.

Door Ton Wagenaars

In Vught/Cromvoirt bleef het aantal jonge steenuiltjes nagenoeg gelijk met vorig jaar, 29 jongelingen. De kerkuil deed het minder goed met elf jongen. Eén uil zit nog op de eieren en mag nog niet gestoord worden. Opvallend was een broedgeval van vijf jonge kerkuilen in een nog niet eerder bewoonde broedkast. “Een geweldige verrassing nadat deze broedkast al enkele jaren leegstond”, vertelt Sietske van Maren, coördinatrice van de uilenwerkgroep. In de Essche nestkasten was het druk dit voorjaar. Het aantal steenuiltjes bleef ook hier nagenoeg gelijk (16 stuks), maar de jonge kerkuilenpopulatie groeide explosief. Waren er in 2018 nog vijftien eieren die uitkwamen, dit voorjaar telde de werkgroep 23 uilskuikens. Vorig jaar werden de vrijwillige controleurs, onder wie Jan Termeer, verrast door een wel uiterst zeldzame vondst: in een nestkast werden een jonge en volwassen steenuil aangetroffen, echter allebei dood. Sporen in de kast verwezen naar een bezoek van de steenmarter. Andere jaren werden in de nestkasten ook vreemde ‘krakers’ aangetroffen zoals jonge eekhoorns.

Weer vijfling torenvalken
Waar het de dagroofvogels betreft boekte Cromvoirt opnieuw succes. De hooggelegen torenvalkkast werd ook dit jaar bewoond door een paartje torenvalken dat weer een vijfling wist groot te brengen, die vorige week is uitgevlogen. Het was het derde achtereenvolgende jaar dat op diezelfde locatie een vijfling kon uitvliegen.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …