Esch herdenkt … Esch eert …

Op zaterdag 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenking, zullen in Esch de lokaal gevallenen eervol herdacht worden en krijgen ze de aandacht die zij verdienen. Onze vredige samenleving hebben we immers te danken aan hun bereidheid zich op te offeren voor ons hoogste goed: vrijheid.

Iedereen wordt uitgenodigd om samen deze herdenkingsbijeenkomst te vieren bij ‘Het Haventje’ aan de Haarensweg bij de Essche stroom. Aanvang 19.15 uur. Tijdens de bijeenkomst zullen gedichten worden voorgelezen en zal muziek te beluisteren zijn. Om 20.00 uur is er 2 minuten stilte, waarna de ‘Last Post’ zal klinken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het Wilhelmus, waarmee het vrije, saamhorige (dorps)gevoel wordt onderschreven. De bijeenkomst is niet spannend, niet groots, wel respectvol en ingetogen.

75 jaar bevrijd
De bijeenkomst op 4 mei is een kleine opmaat naar een groot evenement later dit jaar. In oktober is het 75 jaar geleden dat Esch is bevrijd. Ongeveer een maand na aanvang van operatie ‘Market Garden’ is de Duitse bezetter uit het dorp verdreven. Tijdens de westelijk gerichte operatie ‘Pheasant’ (fazant) is Esch in oktober 1944 officieel bevrijd door de Scottish 52th Highland division. Dit historisch heuglijke feit zal volgens ‘Comité 75 jaar bevrijding Esch’ niet onopgemerkt voorbijgaan. In het laatste weekend van oktober zal een meerdaags evenement plaatsvinden met een gevarieerd programma voor jong en oud; educatief, enerverend en lokaal georiënteerd. Markeer daarom alvast 24 -27 oktober in uw agenda en kom meer te weten over hetgeen zich heeft afgespeeld in en nabij Esch in oorlogstijd.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …