De Windwokkel™ levert, afhankelijk van de locatie en bij gemiddelde windsnelheden, op jaarbasis tussen 2000 en 3500 Kwh. Dit is vergelijkbaar met 8 tot 14 zonnepanelen.

“Er moet een Vughtse energiecoöperatie 2.0 komen!”

De Vughtse ondernemer Jef Gorissen ziet veel mogelijkheden in een gemeentelijk energiebedrijf in Vught, dat eigendom is van alle inwoners, gerund als een commerciële, professionele organisatie. Het geld dat wordt verdiend door de in- en verkoop van energie moet weer rechtstreeks geïnvesteerd worden in de verdere verduurzaming van de Vughtse samenleving.

Gorissen maakte 1 juli gebruik van de inspraakmogelijkheid bij de behandeling van de Kadernota 2022. Hij introduceerde zich als zelfstandig ondernemer en mede-eigenaar van de bedrijven byMinga uit Vught en Data Valley uit Eindhoven. Hij heeft daarvoor ruim 25 jaar gewerkt bij ENGIE, waar hij zich op internationaal niveau bezighield met multidisciplinaire vraagstukken en projecten. Hij wordt gezien als autoriteit op het gebied van energie, technologie en datacenters. Het bestuur van MKB Vught heeft hem gevraagd, gezien zijn specifieke kennis op dit gebied, mee te werken aan een visie over de energie- en warmtetransitie. Door de landelijke overheid wordt geadviseerd om de opwek van hernieuwbare energie te laten plaatsvinden met behulp van zon en wind. De gemeente Vught wordt door verschillende externe organisaties geadviseerd om op landbouwgronden en zelfs in natuurgebieden, zonnevelden en hoge windmolens te plaatsen voor de opwek van 0,4 TWh hernieuwbare energie in 2030. (60 ha zonnevelden en 4 windmolens.)

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 21 juli. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Museum van Gedenkplaats Kamp Haaren op afspraak open

De Gedenkplaats bevindt zich na de verwoestende brand, op de tijdelijke locatie aan het Gildepad …