Elzenburg blijft ‘Jeugd- en Jongerencentrum’

Tijdens de discussie in de gemeenteraad over het terugnemen van het beheer en exploitatie van de sportzaal Elzenburg door de gemeente, dienden SP, CDA en D66 een amendment in waarin het college wordt opgedragen om ook het beheer en de exploitatie van het jeugd- en jongerencentrum Elzenburg over te nemen per 1 januari 2021 of eerder in samenspraak met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg.

Daarnaast wilden de oppositiepartijen dat het college met Bestuursorgaan Elzenburg afspraken gaat maken over de maatschappelijke activiteiten voor een zo breed mogelijk scala aan doelgroepen in Vught, met het accent op jeugd en jongeren, en over hoe de samenwerking tussen gebruikers kan worden verbeterd. De drie coalitiepartijen zagen niets in het amendement. Volgens Karin Sprik (PvdA-GL) moet het bord Jeugd- en Jongerencentrum op de gevel van Elzenburg blijven hangen. “Elzenburg moet echt worden ingericht voor jeugd en jongeren, waar ze zich zelf kunnen zijn. Dat mag van ons geld kosten, maar dat moet ook iets opleveren voor de gemeenschap. Er komen steeds meer gebruikers, niet alles gaat perfect en vooral de steriele ruimtes blijven een probleem.” Ze gaf het bestuur van Elzenburg het advies: “Doe niet alles alléén, ga sparren met de gemeente en betrek jongeren bij alles wat je doet.” Koen van Dinther (VVD) drong aan op duidelijke prestatieafspraken met Elzenburg: “Zonder doelstellingen en prestatieafspraken varen we op een roerloos schip.” Michel Versteeg (GB) vond het collegevoorstel een goed plan. “Het bestuur van Elzenburg kan zich zonder de zorg voor de sporthal, volledig richten op de activiteiten voor jongeren.” Versteeg vertelde dat hij met de voorzitter van Elzenburg had gesproken over de mogelijkheid om ook het beheer en de exploitatie van het jongerencentrum bij de gemeente te leggen. Die vond echter dat het beter is om beheer en programmering in een hand te houden voor een goede doorontwikkeling van het jeugd-en jongerenwerk.

Onmogelijke opgave
Gemma Wiegant (D66) was van mening dat het bestuur van Elzenburg niet opgezadeld moet worden met een onmogelijke opgave. Volgens haar is een bezoekersaantal van 5600 per jaar onvoldoende basis is voor een dekkend businessplan. Ze vond ook de bestuurlijke en organisatorische basis te wankel om de torenhoge verwachtingen waar te maken. Ze is ervan overtuigd dat de constructie die nu door het college wordt voorgesteld, niet gaat werken. Yvonne Vos (CDA) en Suzanne van Wiggen (SP) vinden eveneens dat ook het beheer en de exploitatie van het jongerencentrum terug moeten naar de gemeente, terwijl ook andere generaties gebruik moeten kunnen maken van de accommodatie.
Wethouder Toine van de Ven had er wel vertrouwen in dat het bestuur, zonder sporthal, gedreven is om de ambities waar te maken. Hij vertelde dat het Kindcentrum meer gebruik gaat maken van het jongerencentrum en dat het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden. Ook zegde hij toe dat er duidelijke prestatieafspraken gemaakt zullen worden. Van de Ven bestreed de bewering van Wiegant dat jaarlijks slechts 5600 bezoekers gebruikmaken van Elzenburg. “Het gaat op jaarbasis om zo’n 40.000 bezoekers onder de 21 jaar.” Het amendement werd niet aangenomen.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …