Met 'Huis73 Live!' wordt een podium geboden aan beginnende bands en muzikanten

Elk bezoek een eigen verhaal bij Huis73

Terwijl het jaar voor Huis73 van start ging met nog wat beperkingen in januari en februari, is de bibliotheek trots dat 2022 met een prachtig bezoekersaantal kon worden afgesloten. Ruim 800.000 mensen wisten Huis 73 te vinden afgelopen jaar: in de Hinthamerstraat in ’s-Hertogenbosch én bij de bibliotheken in Rosmalen, Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel en Berlicum. Makers, studenten, beginnende lezers, geoefende lezers, taalleerders, kennisvreters, bewonderaars, beoefenaars … Elk bezoek aan Huis73 kent een eigen verhaal.

Taal
Zeg je Huis73, dan zeg je taal. Taal zorgt ervoor dat iedereen mee kan blijven doen. Dat je je kunt uitdrukken. In welke vorm dan ook. De bieb stimuleert taal én lezen onder andere door wekelijkse voorleesmomenten. In 2022 luisterden de allerkleinsten een kleine 700 keer ademloos naar verhalen die werden verteld, verspreid over diverse bibliotheken. Bovendien brengen vrijwilligers met de VoorleesExpress verhalen en boeken bij Bossche gezinnen thuis waar normaal gesproken niet of nauwelijks (voor)gelezen wordt. In het staartje van 2022 zijn ook de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught aangehaakt bij de VoorleesExpress. Daarnaast stimuleert Huis 73 taal en lezen op scholen en kinderopvangcentra, waar de ‘Bibliotheek op School’ op 112 locaties actief is.

Digitaal
Taal is meer dan uitdrukking in woorden. In onze snel veranderende wereld is het noodzakelijk om ook op digitaal vlak bij te blijven. Alleen al om overheidszaken goed te kunnen regelen, moet je een zekere digitale basiskennis hebben. Huis73 helpt met spreekuren, computerlessen en een Informatiepunt Digitale Overheid, dat sinds 2022 op elke locatie gevestigd is. Voor meer verdieping wordt gezorgd met het Digitaal Atelier. Tijdens maakmiddagen, programmeersessies en uitvinderslabs kwam jong en oud samen om kennis te maken en te experimenteren met kunst en nieuwe technologie.

Muziek
Genoeg mogelijkheden dus om je in 2022 te ontwikkelen op het gebied van taal en digitale vaardigheden met Huis73. Maar er is meer: zo klonken in 2022 ook de muzikale klanken weer door de gebouwen aan de Hinthamerstraat. Huisgenoten en de bieb gaven volop muziekles en met ‘H73 Live!’ werd een podium geboden aan beginnende bands en muzikanten, die hun geoefende materiaal aan publiek lieten horen. Zo’n 650 muzikanten betraden afgelopen jaar het podium.

Ontmoeting
Ontmoeting zit in het DNA van ‘Huis 73’. Gelukkig kon dit in 2022 weer worden waargemaakt o.a. door een goed gevulde studie- en leeszaal met hard blokkende studenten en scholieren. Ook de rest van het gebouw werd weer benut door mensen die een fijne plek zochten om te werken, te studeren, een krantje te lezen of die gewoon even wilden dwalen. Ontmoetingen vonden plaats tijdens cursussen, literaire avonden en bijeenkomsten voor jeugd en jongeren. Ruimte voor verdieping was er tijdens de diverse debatavonden en het festival Shift Talks, dat in 2022 voor de tweede keer plaatsvond en goed was voor zo’n 900 bezoekers.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …