Eet met je hart

EET met je hart-campagne start 1 november: een mooie bijdrage aan het verzachten van eenzaamheid in ’s-Hertogenbosch en Vught.

Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam en die eenzaamheid neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Stichting Met je hart verzacht de eenzaamheid onder kwetsbare ouderen door waardevolle, terugkerende ontmoetingen te organiseren. Via de EET met je hart-campagne wordt vanaf 1 november tot 17 december een vrijwillige bijdrage van 1 euro per tafelrekening gevraagd in 47 restaurants om deze ontmoetingen mogelijk te maken voor 400 ouderen in ’s-Hertogenbosch en Vught.

In ’s-Hertogenbosch en Vught wordt de vijfde editie van de campagne feestelijk afgetrapt op 1 november aanstaande om 12.00 uur. Dit vindt plaats in Allerlei Vis en Vlees restaurant, deelnemer van het eerste uur, in aanwezigheid van ouderen en vrijwilligers van het eerste uur. Er zullen hartballonnen opgelaten worden om symbolisch afscheid te nemen van de eenzaamheid. Vervolgens zullen wij samen aan tafel gaan voor een feestelijke lunch. Roderick van de Mortel, burgemeester van Vught zegt het volgende over dit lustrum: “Heel graag wil ik Met je Hart van harte feliciteren met dit eerste lustrum. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn ouderen in onze gemeente uit hun isolement gehaald en met elkaar in contact gebracht. Onze ouderen hebben onvergetelijke momenten beleefd. Ik weet dat ik namens de doelgroep spreek, als ik mijn dankbaarheid uitspreek voor de inzet van de betrokken vrijwilligers.”

Vanaf 1 november nemen landelijk ruim 400 restaurants in inmiddels 19 gemeenten deel aan de EET met je hart-campagne. Een simpele en succesvolle campagne, waarbij gedurende 6 weken een vrijwillige bijdrage van 1 euro per tafel wordt gevraagd in de deelnemende restaurants. Dit geld komt volledig ten goede aan wijkgerichte ontmoetingen, waarbij kwetsbare ouderen nieuwe vriendschappen sluiten en weer bij de maatschappij betrokken raken. In totaal ontmoeten ruim 1.500 ouderen elkaar, en zijn er gemiddeld 30 contactmomenten per oudere per jaar.

Dankzij de samenwerking met zorgpartners bereikt Met je hart een vergeten, kwetsbare doelgroep. De aanpak met wijkgerichte, structurele ontmoetingen werkt en heeft daadwerkelijk impact op het leven van ouderen. Dankzij de geweldige inzet van restaurants en hun gasten, zorgpartners, bedrijven, scholen en vrijwilligers doen ouderen weer mee in ’s-Hertogenbosch en Vught. Burgemeester Van de Mortel, Marc Lammers, Toos van der Valk, Albert Verlinde en Addy van den Krommenacker zetten zich in als ambassadeurs voor Met je hart Den Bosch-Vught. Uiteraard hoopt de organisatie dat kersverse burgemeester Mikkers het ambassadeurschap van Ton Rombouts met hetzelfde enthousiasme gaat overnemen.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …