Foto: I. van Velzen, © KWS

Eerste fietsbrug geplaatst op turborotonde

Een onzalig tijdstip, noemde Martin Lebeau van KWS Infra BV het tijdens de persbijeenkomst. Rond half drie ’s nachts werd de nieuwe fietsbrug, gemaakt door Mercon uit Gorinchem, op de rotonde bij Hotel Van der Valk neergelegd. In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus was dat zover. De zogenoemde Postbrug, van 34 meter lang en met een gewicht van 57 ton, werd op zijn plaats gehesen om de rotonde voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. Maar het is slechts een gedeelte van het hele project, want de Heunbrug van 65 meter, die aan de andere kant van de rotonde moet komen, wordt er op een later tijdstip ingelegd. De verwachting is dat de neergelegde Postbrug, aan de kant van het spoor, 6 september wordt geopend voor fietsers en voetgangers.

Door Ada Imming

Lang moesten wethouders, pers, genodigden en buurtbewoners wachten eer het spektakel zich voltrok. Maar wethouder Toine van de Ven (PvdA-GL) uit Vught en wethouder Ufuk Khâya (Groen Links) uit Den Bosch waren trots en hadden veel plezier in deze operatie. Zij hebben de handen ineengeslagen en zijn gegaan voor niet alleen het oplossen van een probleem uit het verleden, maar vooral met het oog op de toekomst gericht. De onveiligheid van de rotonde zat hem vooral in de bijna-ongelukken. Uitgangspunten waren meer comfort en veiligheid voor de fietser, meer veiligheid voor het gemotoriseerde verkeer en behoud van groen. Wat dat laatste betreft wordt de kwaliteit van de flora flink opgewaardeerd. Er komt een ecologische verbinding met de Heunvijver, een klein Natura-2000-gebied rechts voorbij de rotonde richting Den Bosch. Er komen bomen en de bermen worden ingezaaid ten faveure van bijen en vlinders. “De kosten hiervoor zitten integraal in het budget. Daar hebben we niet op bezuinigd”, aldus Ufuk Khâya.

308.000 kruiwagens
Ook de fauna in dit gebied heeft extra aandacht gekregen. Martin Lebeau, bedrijfsleider van KWS, debiteerde enkele leuke weetjes. Er zijn volgens hem ‘met de hand’ ruim 100 kikkers overgezet van de plek van de nieuwe brug naar de Heunvijver. Een amfibiescherm moet ervoor zorgen dat de beestjes niet meer terug kunnen. Op de plek van de nieuwe brug is 6.500 kuub ontgraven en 15.500 kuub aangevuld. Ter vergelijking: dat zijn 308.000 kruiwagens. De Heunbrug van 65 meter bestaat straks uit 3 delen van 30 ton per stuk. En hoeveel asfalt? 3.566 ton. Dat zijn volgens Lebeau 123 vrachtwagens. In oktober komt er een bypass voor het verkeer dat zo van de randweg ongestoord richting Den Bosch kan rijden. Daarmee wordt het gemotoriseerde verkeer sneller en veiliger afgewikkeld.

Hogere kosten
De totale kosten voor dit project bedragen 4,8 miljoen euro; dat is 5 ton meer dan in eerste instantie was begroot. De provincie onderstreepte het belang van deze onderneming al eerder met 2 miljoen euro. Den Bosch legde 1,5 miljoen in en Vught 825.000 euro. Geen enkele aannemer wilde daarvoor aan het werk. Daarom legde Den Bosch er als opdrachtgever 4 ton bij en Vught en de provincie samen nog 1 ton. Ook zijn er in verband met de kosten enkele wijzigingen in het plan aangebracht, maar de veiligheid en het groen worden hierdoor niet aangetast.

De nieuwe turborotonde is een oplossing voor de hele regio, omdat een goede doorstroming van cruciaal belang is, met name ook voor bijzondere bestemmingen als het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Spoorzone ‘s-Hertogenbosch. De Randweg, de A2 en de N65 gaan hierdoor ook minder hinder ondervinden. Het project is tot stand gekomen in samenspraak met buurtbewoners, Hotel Van der Valk, fietsbonden en de Stichting Natuur- en Milieugroep Vught.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …