Eerste certificaat erkend rondleider DePetrus uitgereikt

Maandag 23 juli werd door voorzitter Jan Slegers in het hart van DePetrus het eerste certificaat uitgereikt aan Ann van Outheusden. Zij is de eerste officieel erkende rondleidster in het statige en imposante ontmoetingscentrum DePetrus.

Door Ton Wagenaars

“En het is de bedoeling dat er nog velen volgen”, zegt Jan Slegers, voorzitter van de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. “We hadden vrijwilligers die uiterst capabel waren in het verzorgen van rondleidingen in DePetrus en ook garant stonden voor een correcte ontvangst. Ook waren er vrijwilligers die rondleidingen in het Vughts Museum verzorgden. Onlangs hebben we een start gemaakt met een opleiding om deze mensen multifunctioneel te kunnen inzetten. Daarvoor moeten ze een een opleiding volgen en vandaag wordt het eerste bewijs van kundigheid uitgereikt.”

Criteria
“Momenteel volgen zo’n negen kandidaten de cursus waarbij we voor DePetrus uitgingen van ‘het blauwe boekje’ van Henk Smeets: ‘Een uiterst belangrijk Experiment’. We volgen ze als ze een rondleiding geven en de deelnemers kregen 2 workshops. Jos Verhagen en Marian v.d. Heuvel, als erkende kenners van alles wat zich hier afspeelt, zorgen voor de beoordelingen”, vertelt Marijke Biermann, coördinator van het eclatante en mondiaal genoteerde ontmoetingscentrum en uitreiker van het boeket bloemen aan de eerste officiële gids. In totaal zijn er zo’n vijfenveertig vrijwilligers werkzaam binnen alle geledingen van de veelzijdige DePetrus. Voor officiële rondleidingen, ontvangsten en rondleidingen zou aanvulling met een aantal mensen welkom zijn. Criteria zijn er wel. “We stellen enthousiasme, creativiteit en beschikbaarheid op prijs en uiteraard een dosis kennis van datgene waarover de bezoekers geïnformeerd willen worden”, aldus Jan Slegers en Marijke Biermann.

Aan al deze criteria voldoet de eerste gastvrouw en gids Ann van Outheusden ruim. Zij beschikte al over een ruime ervaring met rondleidingen in het Museum Zwanenbroedershuis in de Hertogstad en ziet in het nieuwe Vughtse attractieve en geroemde ontmoetingscentrum een perfecte uitdaging. Beweegredenen om als vrijwilliger en gids in de ‘cultuurtempel’ van Vught te gaan fungeren zijn er derhalve volop: “Een unieke plaats waar je met trots rondloopt. Al vele malen de verbaasde en verwonderde indrukken aanschouwd van bezoekers die voor het eerst dit monumentale bouwwerk betreden. Een voorrecht om in deze sfeervolle en uitnodigende omgeving met al zijn uiteenlopende facetten en invalshoeken mensen te mogen verbazen en informeren. Ik heb in mijn vorige beroepen vaak moeten praten met mensen en daar dus nu nog steeds mijn beroep van gemaakt. Heerlijk om met mensen om te mogen gaan.” En wat te doen als er zich een groep Koreanen, Denen of Brazilianen meldt, want DePetrus heeft immers internationale allure? “Dan wordt de tekst uitgesproken in het Engels waarvoor je je dan extra prepareert.”

Met koffie en gebak
Niet geheel onbelangrijk is het gegeven dat er voor de rondleidingen een redelijke vergoeding wordt gevraagd. Voor zowel een rondje kerk als een excursie door het Historisch museum wordt 9,50 euro gevraagd, maar dan wel met koffie en gebak. De inkomsten komen weer direct ten goede aan exposities die gepland staan op het Priesterkoor dat dan ook even niet vrij toegankelijk is. Ook voor een thematische tentoonstelling zal entree betaald moeten gaan worden. Slegers: “We moeten gelden binnen halen omdat dit noodzaak is en bovendien hebben we veel te bieden.” Het streven is verder om de rondleidingen te verzorgen voor groepen. Dat kan ieder gezelschap, elke vereniging of club zijn. Vijftien personen of juist daarboven is een ‘behapbare’ grootte voor een gezelschap. Voor ‘eenlingen’ komt er maandelijks een speciale rondleiding waarvoor iedereen zich kan aanmelden via de website. Alle info betreffende de rondleidingen en algemene informatie over Ontmoetingscentrum DePetrus zijn te vinden op www.depetrus.nl.

Kijk ook bij

Het is bijna tijd voor de Vughtse Cultuurweek 2023

Ingezonden mededeling De Vughtse Cultuurweek 2023 staat weer voor de deur. Dit jaar zal de …