Eenzaamheid komt steeds vaker voor

Ingezonden mededeling

We voelen ons allemaal wel eens alleen, maar echte eenzaamheid is iets anders. Als de behoefte aan sociale contacten ontbreekt of als er een emotionele hechte band wordt gemist, spreken we van ware eenzaamheid. Dat komt steeds vaker voor.

Officiële cijfers uit 2019 laten zien dat 9 procent van de Nederlandse bevolking van vijftien jaar of ouder gevoelens van eenzaamheid ervaart. Ruim een kwart voelt zich enigszins eenzaam. Dat laatste geldt ook voor maar liefst een derde van de 75plussers. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête Sociale samenhang & Welzijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Niet voor niets wordt in oktober de week tegen de eenzaamheid georganiseerd onder de noemer: Een tegen eenzaamheid. Met name in deze moeilijke coronatijd is het belangrijk dat mensen aandacht voor elkaar hebben. Ook al is het nog zo lastig om elkaar nu te bezoeken.

75plussers voelen zich vaak eenzaam
Alleenstaanden en alleenstaande ouders ervaren vaker sterke gevoelens van eenzaamheid dan paren of thuiswonende kinderen. Een even grote groep van alleenstaanden (14 procent) als van de alleenstaande ouders (15 procent) geeft aan dat ze sterke gevoelens van eenzaamheid hebben, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met name mensen boven de 75 jaar en dan vooral zij die alleen zijn door bijvoorbeeld het verlies van een partner, voelen zich regelmatig eenzaam. En het juist ook die groep die momenteel nauwelijks bezoek kan ontvangen. Dat is schrijnend.

Zorg voor contact
Juist daarom is het belangrijk om hen toch te bezoeken, ook al is dat virtueel via Facetimen bijvoorbeeld. Een andere optie is deze mensen een kaartje te sturen, een bosje bloemen of zelfs een brief. Er zijn immers veel manieren van contact hebben.

Als het mogelijk is, is een fysiek bezoek natuurlijk het allerfijnste. De beste remedie tegen eenzaamheid. Nu steeds minder mensen liever niet met het openbaar vervoer reizen, is zelfstandig reizen met de auto nog de meest voor de hand liggende optie. Easyterra autohuur biedt daar goede mogelijkheden toe als iemand geen auto heeft, of wanneer de auto even niet beschikbaar is omdat een ander familielid ook met de auto wenst te reizen. Tijdelijk een auto huren voor dit soort doeleinden is een groot goed en een kleine moeite.

Sociaal of emotioneel eenzaam zijn
Er wordt overigens onderscheid gemaakt in eenzame gevoelens. Bij sociale eenzaamheid heeft iemand behoefte aan meer sociale contacten, terwijl bij emotionele eenzaamheid een emotioneel hechte band wordt gemist. Volgens het CBS voelen 75-plussers zich vrijwel even vaak sterk emotioneel als sterk sociaal eenzaam. Dit geldt ook voor jongeren tot 35 jaar. Bijna een op de vijf alleenstaande ouders voelt zich sterk sociaal eenzaam.

In alle gevallen geldt dat sociaal contact, op afstand desnoods en met een mondkapje op, enorm belangrijk is. Inmiddels ontstaan er in het land allerlei initiatieven om op de een of de andere manier met elkaar te communiceren. Het leek tot een aantal maanden geleden zo gewoon, maar we realiseren ons steeds meer dat contact, als is het maar een dagelijks praatje, van enorm belang is voor het welzijn van mensen. Of je nu ouder of jonger bent. Eenzaamheid ligt immers snel op de loer. Een bezoekje, op afstand, met die huurauto via Easyterra, het is zo geregeld. Laat zo’n gelegenheid niet voorbijgaan.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …