Een warm en liefdevol thuis voor kinderen met een beperking

Het ‘Mooi Leven Huis Dommelstreek’ is het antwoord op de vraag waar iedere ouder met een kind met een beperking van wakker ligt: “Hoe wordt mijn kind later gelukkig oud in een liefdevolle omgeving, als ik de zorg niet meer op mij kan nemen, of als ik er niet meer ben?”

Martijn de Reus en Esther van Loon hebben het initiatief genomen om een ‘Mooi Leven Huis’ te gaan starten. Een ouderinitiatief waarbij ouders en zorgaanbieder, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, samenwerken om hun kinderen een gelukkig en mooi leven te geven. Martijn de Reus en Esther van Loon hebben allebei een kind met beperkingen. De toekomst van hun kind houdt hen al een hele tijd bezig. Allebei waren ze even op zoek naar zo’n fijne plek, maar konden deze niet vinden. Grote zorginstellingen doen goed werk, maar zijn voor hun kinderen te massaal en geven ze niet het juiste gevoel. Ouderinitiatieven die zij bezocht hebben waren meestal bedoeld voor verstandelijk, of licht meervoudig beperkte kinderen. Voor de zwaardere, meervoudig beperkte kinderen zijn er weinig ouderinitiatieven.

Medio vorig jaar trokken ze de stoute schoenen aan. Hun insteek is: “Als het er niet is, dan gaan we zorgen dat het er komt!” Samen met ‘Philadelphia Zorg’ en ‘Nabij Netwerk’ zijn zij gaan werken aan het creëren van een ‘Mooi Leven Huis’, een ouderinitiatief voor zowel zorg-intensieve kinderen met een meervoudige beperking, als kinderen met een enkelvoudige beperking. Juist de mix tussen deze groepen is wat zij nastreven en maakt dit initiatief onderscheidend. Hier kunnen deze kinderen fijn, zorgeloos, veilig en in een liefdevolle omgeving oud worden.

Opstartfase
Het initiatief bevindt zich nog in de opstartfase. Zij zijn – samen met andere ouders – het concept vorm en inhoud aan het geven. Er zijn al een aantal ‘Mooi Leven Huizen’ opgestart en zij willen graag aansluiten bij deze ‘familie’. Wat kunnen zij er al over vertellen? Het ‘Mooi Leven Huis Dommelstreek’ wordt zo groot als nodig en zo klein als mogelijk. Zo groot als nodig om flexibel te zijn in de zorgverlening die geboden wordt en om de financiële haalbaarheid en continuïteit te garanderen voor nu en de toekomst. Zo klein als mogelijk om samen een warm, liefdevol en gelukkig thuis te creëren voor alle kinderen. Zij gaan 3 groepen realiseren die elk hun eigen specifieke zorgvraag hebben, van zeer zorgintensief tot enkelvoudig beperkt. Waar mogelijk en wenselijk kunnen de kinderen uit de verschillende groepen samen optrekken en vriendschappen opbouwen, maar rustig snoezelen in de snoezelruimte is ook prima als juist daar behoefte aan is.

Aanmeldingen
Nu al hebben 8 ouders zich aangemeld en hebben 3 ouders serieuze interesse. Martijn en Esther weten het zeker: “Er zijn vast nog meer ouders die voor hun kind een warm en liefdevol thuis zoeken.” Spreekt het initiatief u aan en wilt u er meer van weten, of hebt u een kind dat ook bewoner zou kunnen worden van het Mooi Leven Huis? Kijk dan eens op de website www.Mooilevenhuisdommelstreek.nl.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …