‘Een verrijking, want je leert van elkaar!’

Zoals je wellicht weet, kan iedere Vughtenaar zich als potentiële vrijwilliger aanmelden op de site vughtvoorelkaar.nl. Zo staat er ook een vraag van Welzijn Vught voor taalcoaches op Vughtvoorelkaar.nl. Een taalcoach is iemand die volwassen nieuwe inwoners van ons land, eens per week, een uurtje een handje helpt met het aanleren van onze taal.

Twee mensen, gaven zich via Vughtvoorelkaar op om zich vrijwillig als taalcoach in te willen gaan zetten. Vanuit Welzijn Vught werd met hen contact opgenomen. Er volgde een eerste gesprek, hierna een koppeling en beide vrijwilligers gingen aan de slag.

Hein voelde zich daartoe geroepen, omdat hij dit gewoon nodig vond. De nieuwkomers krijgen wel klassikaal enkele malen per week les in de Nederlandse taal, maar dan? Waar en bij wie kunnen ze het geleerde zó in praktijk brengen dat ze, zo nodig, geduldig worden gecorrigeerd bij uitspraak en accent? Eén op één contact is daarvoor ideaal! Is de uitspraak goed, dan kan de leerling dat fonetisch in eigen moedertaal eronder schrijven als ruggensteuntje. Hein vindt zijn taak niet alleen zinvol, het geeft hem ook voldoening. Doordat hij de ander steeds beter leerde kennen, ook de achtergrond en cultuur, werd hij steeds enthousiaster. Hij vindt dit werk een verrijking.

Verrijking
Anna-Rosa besefte tijdens haar stageperiode in Zuid-Amerika hoe belangrijk het is om de taal te kunnen spreken van het land waar je bènt. Dat was háár motivatie om na terugkomst taalcoach te worden, zodat de nieuwkomers met de mensen in hun nieuwe omgeving contacten kunnen leggen, elkaar beter kunnen leren kennen en vooral ook begrijpen. Ook zij ervaart haar taak als een verrijking, want je leert van elkaar! Al vrij gauw, kun je de nieuwkomer eenvoudige vragen stellen, om daarna hun verhaal samen te vatten. Ook kun je helpen bij het huiswerk, leren tellen, de dagen van de week, de seizoenen. Aan de hand van plaatjes kun je ook veel duidelijk maken. Eenmaal bezig word je steeds vindingrijker en is er voor beide kanten steeds meer voldoening.


Iets voor jou?

Denk er eens over na, of het ook iets voor jou is? Zo ja, laat het weten aan Welzijn Vught, zodat ze daar contact met je kunnen opnemen. Welzijn Vught, 073 – 6565350, info@welzijnvught.nl
Ben je op zoek naar een andere manier van vrijwillige inzet? Kijk dan op www.vughtvoorelkaar.nl

Kijk ook bij

Geef jouw sportkleding een tweede kans

Na de zomervakantie wordt voor de 6e keer de Sportkleding Weggeefbeurs gehouden. Vanaf april is …