Een interessante uitgave

Nog voor het eind van het jaar verschijnt het boek ‘Twee eeuwen dienstbaar en barmhartig’, ‘Congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw in ’s-Hertogenbosch’. Congregaties en orden van religieuzen hebben vanaf 1820 een grote rol gespeeld in de emancipatie van de katholieke bevolking van de stad. Generaties Bosschenaren en de inwoners van de omliggende dorpen, hebben onderwijs bij zusters, broeders en fraters gevolgd. Andere religieuzen verdienden hun sporen in de gezondheidszorg, het sociaal-maatschappelijk werk en in het pastoraat.

Kortom, zij hebben gedurende bijna twee eeuwen bijgedragen aan de ontwikkeling van het onderwijs, de gezondheidszorg en het maatschappelijk leven in ’s-Hertogenbosch. De leden van de congregaties zijn nu hoogbejaard en hebben hun taken veelal overgedragen aan leken. Hun activiteiten en het resultaat van hun werken zijn zo waardevol dat ze bewaard dienen te worden voor het nageslacht.

Een projectgroep uit de Werkgroep Kerken & Kloosters van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar alle in de stad werkzame congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw. In deze periode hebben 25 religieuze groeperingen voor lange en soms voor kortere tijd hun krachten gegeven voor het heil van de stad en zijn bewoners. De vier auteurs Geert Donkers, Toine Janssen, Bert Subelack en Ton Vogel hebben de resultaten van de studie vastgelegd in een fraai geïllustreerde uitgave. Mgr. G. M. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, schreef het voorwoord bij dit boek.

Het boek zal uitkomen op 27 november. De prijs is vastgesteld op € 29,75. Na verschijnen is het boek te koop in het Kringhuis van de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch Parade 12 en daarna ook in de boekhandels fa. Heinen, De Omslag (Rosmalen), Bruna (Helftheuvel) en Abdijboekhandel Heeswijk.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …