Deelnemers tijdens de workshop van de Anne Frank Stichting (foto: Sandra Peerenboom)

Educatief programma ‘Plekken met een verhaal: WO2 en burgerschap’

Op 29 maart is in het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch en in NM Kamp Vught het educatieve programma ‘Plekken met een verhaal: WO2 en burgerschap’ gepresenteerd voor mbo-docenten in het kader van het vak burgerschap.

De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met docenten en studenten van het Koning Willem I College. Eerder bezochten ruim veertig groepen van het KWIC het herinneringscentrum. Tijdens de workshops gingen docenten en medewerkers van musea uit het hele land aan de slag en met elkaar in gesprek over hoe je in het mbo kritische denkvaardigheden kunt ontwikkelen in educatieve programma’s over de Tweede Wereldoorlog – zowel in de klas als op een historische plek.

Website
Vijf musea en herinneringscentra (Nationaal Monument Kamp Vught, het Indisch Herinneringscentrum, Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Joods Cultureel Kwartier) hebben in nauwe samenwerking met mbo-instellingen in hun regio een educatief programma ontwikkeld. Het resultaat is de website www.plekkenmeteenverhaal.nl met een voorbereidende digitale les en vijf verschillende educatieve programma’s op locatie, speciaal voor het vak burgerschap. ‘Plekken met een verhaal’ komt voort vanuit de vraag vanuit het mbo naar een passend aanbod voor hun studenten en is ontwikkeld binnen de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 en is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Kijk ook bij

Inschrijving Zomerschool Vught start vandaag

Over enkele weken breekt weer een mooie periode aan: Liefst 7 weken lang kunnen 55-plussers …