Ecologisch verantwoord zonnepark op landgoed Nieuw Herlaer

In overleg met de gemeente St.-Michielsgestel komt er een mooi project op gang op het Landgoed van kasteel Nieuw Herlaer. De bewoners van Nieuw Herlaer zijn het initiatief gestart voor een zonnepanelenveld op het landgoed na overleg met de gemeente over de invulling van de energietransitietaken die in het verschiet liggen.

De gemeente heeft de voorlopige kaders aangegeven waarbinnen een dergelijk plan uitvoerbaar zou moeten zijn. In verband met het coronavirus moeten er uiteraard enkele voorbehouden worden gemaakt. Samen met de initiatiefnemers is er ter voorbereiding een tweetal voorbeeldprojecten bezocht in Deurne en Helmond. Daar zijn dergelijke duurzame initiatieven al gerealiseerd. Met het zonnepark wordt beoogd de woningen op het landgoed energieneutraal te maken, de buurt te voorzien van groene stroom en de natuur, en dan met name de bijen, een handje te helpen. De zonnepanelen moeten komen te liggen op een van de weilanden van het landgoed en op de nog te bouwen veldschuur. In de veldschuur zal opgewekte energie worden opgeslagen en de benodigde techniek komen te staan. Als alles volgens plan verloopt, zal de bouw van het park begin 2021 van start gaan.

Energieneutraal
Voor de woningen op het landgoed moet een flink aantal voorzieningen worden getroffen om deze helemaal energieneutraal te maken. Naast het plaatsen van warmtepompen en elektrische verwarmingsinstallaties, zal in een later stadium ook flink geïnvesteerd worden in verduurzamingsmaatregelen zoals betere isolatie en energieterugwinning.

Energieproductie
De totale jaarlijkse energieproductie zal in eerste instantie in de orde van grootte van 900 MWh liggen. Er wordt voorzien in een uitbreiding tot ongeveer het dubbele. Voor het landgoed is slechts een deel nodig om het geheel energieneutraal te maken. Het overgrote deel kan aan het net worden teruggeleverd waardoor er een financieel draagvlak ontstaat voor de forse investeringen die het project met zich meebrengt.

Ecologisch verantwoord
Om de bijenpopulatie, vogels en insecten een betere habitat te bieden, zullen tussen de rijen zonnepanelen stroken van ongeveer 4-5 meter breed worden vrijgehouden die ingezaaid zullen worden met bloemrijk grasland. Daarnaast worden er flink wat bijenkasten geplaatst bij de veldschuur.

Zichtbaarheid
Voor de voorbijganger zal er niks veranderen aan het zicht over het landgoed. Vanaf de openbare weg zullen de zonnepanelen niet te zien zijn door hoge hagen rondom het veld.

Groene stroom voor de buurt
Wanneer alle zonnepanelen geïnstalleerd zijn, zullen de buurtgenoten lokale groene stroom kunnen inkopen door te participeren in het project. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, zal tegen voltooiing van het project uit de doeken worden gedaan en concreet worden voorgesteld aan de buurtschap.

De volgende stap
Voor het project zijn inmiddels al een flink aantal stappen genomen en er is volop overleg met de gemeente. Wethouder v.d. Hulsbeek (duurzaamheid) heeft de initiatiefnemers geadviseerd over de beste manier om het traject te doorlopen en staat dan ook volledig achter de plannen. De aanvraag bij de energiemaatschappij voor aansluiting op het net is gedaan. De B.V. die de exploitatie van het zonnepark op zich gaat nemen, is opgericht. Offertes voor de bouw en installaties zijn opgevraagd en er is een expert ingehuurd om het project te begeleiden tot en met de realisatie. De bewoners van Nieuw Herlaer zijn het eerste onderzoek naar de mogelijkheden voor een zonnepark op het landgoed 3 jaar geleden gestart. De plannen zijn nu concreet, de vergunningen aangevraagd en de buurtbewoners ingelicht. Nu is het nog wachten op de duurzaamheidsvisie van de gemeente en verlening van de vergunningen.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …