Duurzame energie in Vught

Ingezonden mededeling

Dat Nederland voor een gigantische verandering staat, namelijk de energietransitie, is haast niemand ontgaan. Deze energietransitie houdt in dat de energie die verbruikt wordt steeds duurzamer opgewekt wordt. Vanaf 2050 is alle elektriciteit die verbruikt wordt duurzaam opgewekt en zijn alle woningen van het gas af, met als doel de CO2-uitstoot sterk af te laten nemen. Om dat doel te bereiken zijn vooral heel veel verschillende, kleine maatregelen nodig. Dat alles onder regie van de overheid, die dit op tal van manieren stimuleert.

Lokaal eigendom
Al eerder debatteerde de Vughtse commissie ‘Ruimte’ over de Regionale Energiestrategie (RES). Tijdens het debat van 28 mei is besloten voor zoveel mogelijk lokaal eigendom van zonnevelden en windturbines. Deze moeten er in de komende jaren voor zorgen dat Vught en Helvoirt in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Het college doet er alles aan om ook inwoners mee te nemen in het traject, zodat de doeleinden van het RES gerealiseerd kunnen worden. Het doel is duidelijk. Er moet 50 miljoen KWh groene stroom opgewekt worden via windturbines of velden met zonnepanelen. Daarnaast is het nodig om 11 procent te besparen op warmte en elektriciteit, vergeleken met het verbruik in 2017.

Zelf een steentje bijdragen
De gemeente organiseert informatiebijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie. Wethouders Blom en Van de Ven gaan met inwoners in gesprek over de geschikte locaties in Vught voor zonnevelden en/of windmolens. Daarnaast kunnen inwoners ook zelf iets bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit werkt heel simpel door energie te besparen. Energie die niet gebruikt wordt, hoeft namelijk ook niet opgewekt te worden. Iedereen kan energie besparen, met kleine of grote maatregelen. Door korter te douchen, minder vlees te eten, de auto eens te laten staan of ledlampen te gebruiken. Grotere maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van woningen, helpen natuurlijk ook.

Nationale subsidieregeling
Vanaf 2 september wordt de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) weer opengesteld. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen subsidie aan kunnen vragen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in de eigen woning. Met de subsidieregeling wilt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties huiseigenaren aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen. Er is 84 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een goed geïsoleerde woning vereist namelijk minder energie, wat niet alleen scheelt in de energiekosten, maar ook een grote stap is richting een duurzaam gebouwde omgeving. De regeling is onder andere bedoeld voor het isoleren van de gevel of vloer en het plaatsen van hoogrendementsglas. Woningeigenaren kunnen tot €10.000 subsidie krijgen, wat ongeveer 20 procent van de kosten is.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …