Drie Vughtse wethouders blijven voorlopig

In de eerste raadsvergadering van de nieuwe Vughtse gemeenteraad op maandag 4 januari werden drie wethouders uit de vorige bestuursperiode opnieuw geïnstalleerd. Dat is nodig omdat de vorming van een nieuwe coalitie nog niet is afgerond. Voorlopig zal het Vughtse college, naast burgemeester Van de Mortel, bestaan uit Saskia Heijboer, Peter Pennings en Toine van de Ven.

Eerder op de avond werden de nieuwe raadsleden online beëdigd. Omdat Toine van de Ven deel uitmaakt van het college en Brecht Gerritse uit Helvoirt zich om persoonlijke redenen terugtrok als raadslid, moesten er maandag ook twee nieuwe raadsleden voor PvdA-GL geïnstalleerd worden. Dat betekent dat Ton van der Vossen terugkeert in de raad terwijl Nino de Lange zijn dorpsgenoot Gerritse gaat vervangen. Er werden eveneens vijf nieuwe burgerraadsleden benoemd, die in de commissievergaderingen hun partij vertegenwoordigen, t.w. Matthieu Baudoin (GB), Janine Wildschut (GB), Ayah Yacoub (SP), Jan van Iersel (CDA) en Jeroen Pijnenburg (CDA).

Auditcommissie
Nathalie Pullens-Robeerst (VVD), het langst zittende raadslid, werd benoemd tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Ook werd gestemd over de samenstelling van de auditcommissie waarbij de voordracht unaniem werd aangenomen. De commissie zal de komende jaren bestaan uit: Rutger Jans (CDA), Nino de Lange (PvdA-GL), Dion Meuwissen (D66), Bert Timmermans (VVD) en Martien Vromans (GB). Helvoirt is met drie leden goed vertegenwoordigd in deze commissie die de gemeentelijke organisatie namens de gemeenteraad moet controleren en de raad ondersteunt in zijn financiële taken. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad, maar dan wel met een apolitiek karakter.

Samenstelling gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad bestaat uit de volgende raadsleden: Bregje Peijnenburg-van Gemert, Mike Venrooij, Eddie van Doorn, Jos den Otter, Martien Vromans en Guus van Woesik (Gemeentebelangen); Fons Potters, Willem-Jan de Graaff, Dion Meuwissen, Dianne Schellekens en Joris Vrensen (D66); Mark du Maine, Nathalie Pullens, Albert Verlinde en Bert Timmermans (VVD); Kim Dorna, Nino de Lange, Karin Sprik en Ton van der Vossen (PvdA-GL): Rutger Jans, Ans Beijens (Helvoirt en Yvonne Vos (CDA) en Dani Smith (SP).

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …