Leen Lagerwerf links op de foto, samen met collega-molenaar Wim Coppens

Drie molenaars lid van beroepsvereniging AKG

Aan de Kerkhovense Molen zijn vijf molenaars verbonden. Zij doen hun werk als vrijwilliger, maar tegelijkertijd worden er hoge eisen gesteld aan hun kennis en vakmanschap. Dat is logisch, want het meel voor menselijke consumptie dat op de molen geproduceerd wordt, moet gezond zijn en geschikt om mee te bakken.

Twee van de molenaars waren al aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (het AKG). Het grote, kleurige schild op de Oisterwijkse molendeuren getuigt van dat lidmaatschap.
Het AKG is van oorsprong een vereniging van beroepsmolenaars die het oude systeem van meesters, gezellen en leerlingen hanteren, en die door kennisoverdracht, keuring van grondstoffen en onderlinge samenwerking de kwaliteit van het op wind- en watermolens gemalen meel trachten te vergroten. Alleen personen die het diploma voor vrijwillig molenaar op zak hebben en ook nog aan andere scholingseisen voldoen, kunnen lid worden.

Sinds een aantal jaren staat de vereniging behalve voor beroepskrachten ook open voor professioneel werkende vrijwilligers. Onlangs heeft de ‘benjamin’ van de Oisterwijkse molenaarsgroep, Leen Lagerwerf uit Vught, besloten zich als lid-leerling aan te melden bij het gilde. Het bestuur van de stichting onderschrijft die aanmelding natuurlijk van harte.

Leen is 64 jaar, is een viertal jaren geleden geïnspireerd geraakt door wat er op de Kerkhovense Molen zoal gebeurde, en heeft toen besloten zich bij de club te voegen. Nu zet hij dus met het AKG-lidmaatschap een stapje verder. Na verloop van tijd kan er dan een ballotage volgen, waarmee hij van leerling tot gezel wordt bevorderd. Met het lidmaatschap van Leen is de kwaliteit van het molenaarswerk in ieder geval weer voor een aantal jaren veiliggesteld. Dat is een geruststellende gedachte voor de groeiende groep van mensen die bij de molen hun meel komen kopen.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …