Dominee Udo Doedens nieuwe predikant Lambertuskerk Vught

Ds. Udo Doedens is de nieuwe predikant van de Protestantse Lambertuskerk aan de Helvoirtseweg in Vught. Hij volgt ds. Jan de Vlieger op die in 2017 afscheid nam. Na zijn vertrek waren ds. D.J. Bierenbroodspot en ds. A. van Voorst als interim-predikant aan de kerk verbonden. Op 13 januari vond de intrededienst van ds. Udo Doedens plaats.

Udo Doedens, geboren in Delft en opgegroeid in Doetinchem, is net verhuisd naar Vught. De toren verhuisdozen in de hoek van de woonkamer is daar nog een stille getuige van. Na hiervoor predikant te zijn geweest in Zuid-Beijerland en Gouda biedt Vught een nieuwe uitdaging. Udo Doedens: “Het is goed om niet eeuwig op dezelfde plek te blijven. Een nieuwe impuls krijgen is belangrijk en verfrissend. De Protestantse Kerk krimpt daarbij en de mobiliteit onder predikanten moet groter worden. Dus tijdig wisselen is zeker van belang. Het profiel van de Lambertuskerk in Vught sprak me aan, evenals de diversiteit in haar aanbod van activiteiten. Ook op de Talentenveiling en het Aspergediner kan ik me verheugen. De plaats Vught is daarbij een aantrekkelijke gemeente, met een grote verscheidenheid aan inwoners. Die verscheidenheid is ook binnen de protestantse gemeente zichtbaar. Ze is een groot goed, omdat ze de mensen open en verdraagzaam maakt.”

Verbinden
De aantrekkingskracht van de kerk neemt af. Hoe daarmee om te gaan? Udo Doedens: “Mijn eerste doel is zorgen dat de mensen die in de kerk komen, worden bemoedigd in het geloof. Ze te begeleiden hoe om te gaan met de problemen van deze tijd. Het is jammer dat door de krimp de sprankeling van de kerk onder druk komt te staan, terwijl wij het van die sprankeling moeten hebben. Ik vind het daarom belangrijk dat we ons als kerk realiseren waar onze belangen liggen: niet in het koste wat kost draaiende houden van een instituut, maar in het gevoed worden met het geloof. Als ik het voor het kiezen had, was de kerk een plek waar mensen plezier beleven aan de Bijbelverhalen en aan het geloof. Verbinden is het sleutelwoord, maar verbinding vinden met elkaar is geen gemakkelijke weg. Mensen zoeken in deze onrustige tijd houvast, maar meer nog: diepte. De kerk zou dat moeten bieden. Een stabiele factor moeten zijn. De kerk zou zich, mijns inziens, moeten onthouden van stellingen. Ik zie de kerk als een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Waar we verhalen uitwisselen en inspiratie vinden. Verder heb ik belangstelling voor thema’s die in deze tijd aan de orde zijn: van klimaat tot bevolkingsgroepen die langs elkaar heen leven. Ik ben benieuwd hoe de dorpsgemeenschap hier functioneert. Ik verheug me op de ontmoetingen met de mensen van deze Protestantse kerkgemeenschap en ik kijk uit naar het ontdekken en onderzoeken hoe het hier toegaat, waar mensen mee bezig zijn. Ik hoop de levendige gemeenschap die er is te behouden en te helpen uitbouwen. Waarbij er ook uitstraling naar buiten is.”

De eerstvolgende dienst en gelegenheid tot kennismaking met ds. Udo Doedens is zondag 20 januari om 10.00 uur in de Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5 in Vught.

Kijk ook bij

Vughts raadslid Dianne Schellekens nummer 2 op lijst D66 Brabant

Dianne Schellekens uit Vught staat hoog op de lijst van D66 Brabant bij de verkiezingen …