’Doet Ontmoet’ Vught: informatiebijeenkomst over keuzes zorgverzekering

DO is georganiseerd op initiatief van de GGD Hart voor Brabant in samenwerking met Omarmen (een groep in Vught die ervaring heeft in omgaan met armoede), ABZ, Welzijn Vught en Kernteam bestaanszekerheid.

DO staat voor elkaar ontmoeten en samen wat doen (Doet Ontmoet) om een gezonde leefstijl te behouden en hierin iets voor elkaar betekenen. Lidia Riezebos van ABZ: “We willen deze ontmoeting graag maandelijks organiseren met een deels inhoudelijk onderwerp en de tweede helft is er gelegenheid om hierover informeel met elkaar door te praten en ervaringen en ideeën uit te wisselen. Hoe kun je met handige tips, gezonder leven zonder het duurder te maken? En misschien kun je met slimme tips zelfs goedkoper en gezond leven. Onderwerpen die bijvoorbeeld de revue kunnen passeren zijn voeding, bewegen, inkopen, sociale contacten, koken e.d. Deskundigen voorzien je tijdens de bijeenkomst van nuttige informatie en daarna is de gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.” Echter, door de wederom ernstige verspreiding van het coronavirus, zal het helaas niet mogelijk zijn om dit fysiek met elkaar te gaan doen. Maar DO gaat door, maar dan online.

Bijeenkomst 6 november
De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor vrijdagochtend 6 november van 09.30 tot 11.30 uur, waarin Lian Raams van BS&F komt vertellen over de gemeentepolis, wat dat is en hoe je die gemakkelijk kunt aanvragen via Gezondverzekerd.nl. Binnenkort valt de nieuwe zorgpolis voor 2021 weer op de mat. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten, maar de basisverzekering vergoedt niet alle ziektekosten. Met een goede aanvullende verzekering krijg je veel kosten wél vergoed.

Meer vergoed?
Al ben je verzekerd voor ziektekosten en heb je een aanvullende verzekering, dan nog moet je vaak een deel van de zorgkosten zelf betalen. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen en zorgkosten meerdere speciale, aanvullende zorgverzekeringspakketten bij CZ en VGZ, de gemeentepolis. In veel gevallen worden de zorgkosten volledig vergoed en krijg je korting op de basisverzekering of de aanvullende pakketten. Ook geeft de gemeente een bijdrage in de kosten.
Lian Raams geeft van 09.30-10.15 uur hierover een onlinepresentatie en daarna is er nog volop gelegenheid om vragen aan haar te stellen. Als de belangrijkste vragen zijn beantwoord, is er onderling ook nog gelegenheid om met elkaar hierover door te praten. Gedurende de sessie is Yvonne de gespreksleidster en probeert iedereen aan bod te laten komen. Om uiterlijk 11.30 uur is de online sessie afgelopen.

Aanmelden
Doe je mee? Meld je uiterlijk 4 november aan via info@welzijnvught.nl of via 073-6565350. Vind je het lastig om online deel te nemen? Vraag om hulp en bel met Vughtvoorelkaarhelpt: 06-51866660. Dan worden samen de mogelijkheden onderzocht om je online op weg te helpen (een e-mailadres is wel noodzakelijk).

Kijk ook bij

Voorbereidingen Zomerschool Vught in volle gang

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en steeds meer 55-plussers zijn gevaccineerd, is er goede …