Het karakteristieke gebouw van de Speeldoos, vlak na de opening

Dochter architect Mickers: “Waarom zouden we de Speeldoos afbreken?”

Onder het motto ‘Waardeer het, Repareer het’ mengde Saskia Mickers, dochter van architect Theo Mickers die de Speeldoos bouwde, zich in de discussie rond het al dan niet afbreken van het karakteristieke Vughtse theater. Ze riep de Vughtse raadsleden op om nog eens goed na te denken over de toekomst van de Speeldoos.

Mickers hield de raadsleden in de commissie ‘Bestuur’ voor: “U besluit toch ook niet om het raadhuis af te breken, als de lift defect is.” Ze wees erop dat de Speeldoos en de daarmee gepaard gaande loftuitingen in artikelen en de mond-tot-mondreclame voor haar vader de doorbraak hadden betekend in het noorden en westen van het land, waar hij scholen voor muziek en speciaal onderwijs bouwde. Saskia Mickers: “Over de jaren heen mocht hij in diverse artikelen uitvoerig en gedetailleerd zijn visie geven in vaktijdschriften, op bijvoorbeeld juist het thema kwaliteit. Ik denk dat je daarvoor pas wordt gevraagd als je ook daadwerkelijk kwaliteit geleverd hebt.” In dit verband wees ze op de kwaliteit van de bij de bouw gebruikte, vaak onderhoudsarme, materialen. Maar ook op de goede toegankelijkheid van het gebouw, iets wat 40 jaar geleden helemaal nog niet zo vanzelfsprekend was. Een citaat uit een krantenbericht rond de opening: “Alle toegangen zijn voorzien van glooiende op- en afritten, zodat ook gehandicapten en rolstoelgebruikers geen probleem behoeven te hebben met de bereikbaarheid. Onmiddellijk naast de hoofdingang vindt men de garderobe en daarnaast een lift, eveneens ruim genoeg voor rolstoelen. Op elke verdieping bevindt zich bovendien een speciaal aan rolstoelgebruikers aangepast toilet.”

Akoestiek
Saskia Mickers bracht ook onder de aandacht dat de Speeldoos speciaal voor muziekonderwijs is ontworpen, maar daarnaast multifunctioneel gebruikt kan worden. In het gebouw heeft, vanwege de vereiste akoestiek, geen enkele ruimte rechthoekige wanden. Er is zelfs een kostbare doos-in-doos-constructie gebouwd, speciaal voor slagwerkers. Daarmee storen zij anderen niet met hun drum- of percussiegeluiden en trillingen. Er is een speciale grote balletzaal voor dans gecreëerd. De grote theaterzaal is de énige comfortabele, professionele en in gebouwen altijd kostbaardere, óplopende zaal van Vught. Die is destijds akoestisch geschikt gemaakt door bureau Peutz, dat gold als het beste van het land. Dat bureau heeft wereldberoemde zalen onder zijn hoede gehad, zoals Carré en Ziggo Dome, Opera en Theater in Köln uit 1957, de Staatsopera in Berlijn uit 1742, Kulturpalast in Dresden en de Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf. Kortom, de boodschap luidde: het zal niet meevallen om in een nieuwbouw, met vlakke speelvloer, gelijkwaardige kwaliteit en comfort te bereiken.

Kijk ook bij

DePetrus gesloten met Pinksteren

Op zondag 28 en maandag 29 mei is DePetrus gesloten. Op dinsdag 30 mei is …