Discussie Vughtse zendlicentie in commissie 4 februari

In de digitale commissievergadering ‘Bestuur’ van donderdag 4 februari bespreken de commissieleden o.a. het opstellen van een lokale mediaopdracht, de rol van de burgemeester bij de Covid19-maatregelen en het integrale plan voor onderwijshuisvesting in Vught.

Geïnteresseerde omroepen hebben eind 2020 een aanvraag ingediend tot aanwijzing als lokale publieke media instelling bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat stuurt deze aanvragen door naar de gemeente. De gemeente kan deze omroepen een beperkt kader meegeven in de vorm van een lokale media opdracht. De omroepen hebben vervolgens de mogelijkheid om daar naar eigen inzicht hun aanbieding op aan te passen. De discussie gaat dus donderdag over de vraag welke elementen volgens de gemeenteraad van belang zijn bij het opstellen van een lokale media opdracht. De gemeente geeft het Commissariaat voor de Media een goed onderbouwd voorkeursadvies over welke omroep de lokale media opdracht het beste kan vervullen. Daarna besluit het Commissariaat voor de Media tot aanwijzing van één omroep als lokale publieke media instelling. Hierbij wordt uitgegaan van de juistheid van het advies van de gemeenteraad en dit advies zal in principe dan ook worden overgenomen. De aanwijzing geldt voor vijf jaar.
Inspreken is mogelijk tijdens de commissievergadering. Als insprekers hebben zich al aangemeld: Martijn van Engelen voorzitter van NOVO3, de Vughtse internetomroep die wil meedingen naar de licentie, en de heer Schreuder namens Vughtse Omroep Stichting.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 3 februari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …