Patisserie De Rouw

Directeur de Speeldoos: “Wij zijn altijd bereid tot een gesprek”

In de gezamenlijke commissievergadering van 6 september deelde wethouder Toine v.d. Ven mede dat er tijdens de zomermaanden géén schot is gekomen in de kwestie rond de afbouw van de subsidie aan Theater de Speeldoos.

De gemeente wil, met goedkeuring van de voltallige gemeenteraad, de budgetsubsidie van 358.910 euro (2018) die de Speeldoos jaarlijks ontvangt voor het faciliteren van de amateurkunst, afbouwen naar nul, omdat er geen overeenstemming kan worden bereikt over de manier waarop de kosten verantwoord worden. Volgens de Speeldoos is het niet mogelijk de algemene kosten te herleiden tot amateurkunst, professionele kunst en cultuureducatie. De Vughtse politiek vindt dat dit toch echt zal moeten gebeuren. Van de Ven noemde het spijtig dat het contact met de Speeldoos alléén nog via advocaten verloopt en dat de Speeldoos er geen behoefte aan heeft om nog met de gemeente te praten en zo niet wil meewerken aan een nette afbouw van de subsidieregeling, in het belang van de Vughtse amateurkunst en de medewerkers.

Mark du Maine (VVD) was niet verrast dat het niet lukt met de Speeldoos tot overeenstemming te komen. “Dat is de afgelopen jaren wethouder Van de Wiel niet gelukt, dat is wethouder Seuren niet gelukt, wethouder Potters is het niet gelukt, burgemeester Van de Mortel is het evenmin gelukt en wethouder Van de Ven lukt het ook niet. Al die jaren hebben verschillende mensen namens de gemeente onderhandeld. Bij de Speeldoos zitten steeds dezelfde mensen aan tafel. Misschien moet het bestuur van de Speeldoos eens een keer iemand anders naar de onderhandelingen sturen. De opmerkingen van Du Maine werden ondersteund door Siebren van der Zee (GB): “We moeten niet vergeten dat ook het onafhankelijke onderzoeksbureau Berenschot er niet in slaagde om er met de Speeldoos uit te komen.” Wethouder Van de Ven verzekerde de commissieleden dat zijn deur altijd open staat om tot een oplossing te komen, maar het moet wel gaan om een oplossing die toekomstgericht is in het belang van de amateurkunst. “Wie er met de gemeente gaat praten, is een afweging die het bestuur van de Speeldoos moet maken.”

Klopt niet
Speeldoos-directeur Harry Salfischberger herkent zich niet in de uitspraken van wethouder Van de Ven: “Wij communiceren nog regelmatig met de gemeente over van alles en nog wat en wij zijn altijd bereid tot een gesprek. Wij maken bezwaar tegen de collegebeslissing om de subsidie af te bouwen, omdat een onderbouwing ontbreekt. Na de uitspraak van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie brengen wij alle relevante stukken in de openbaarheid.” Ook de opmerking van VVD-fractievoorzitter Du Maine dat de Speeldoos de afgelopen jaren steeds met dezelfde personen heeft onderhandeld, klopt volgens Salfischberger niet.

Kijk ook bij

Chloé en Nienke openen minibieb voor Kinderzwerfboekendag

Op de foto staan Chloé en Nienke voor hun minibieb in de Louise de Colignylaan. …