Het wijkteam van de aanleunwoningen/seniorenwoningen van Woonzorgcentrum Theresia

Dik compliment voor medewerkers Vughterstede

Vanaf maart 2019 zijn alle aanbieders van wijkverpleging verplicht onderzoek met de ‘PREM Wijkverpleging’ (Patient Reported Experience Measurement) te doen naar de kwaliteit van hun diensten. Vóór 1 oktober 2019 moesten aanbieders een meting hebben uitgevoerd onder hun cliënten. De thuiszorgcliënten van Vughterstede geven de medewerkers een 8,6 voor de goede zorg die zij leveren. Dat is een fantastische opsteker voor de organisatie en zegt alles over de betrokkenheid en de deskundigheid van de medewerkers.

Hoofd Extramurale Zorg Peter van de Wijdeven is bijzonder trots op zijn team. “Onze medewerkers hebben het vaak ‘hard te halen’, de behoefte aan zorg groeit, er is behoefte aan extra medewerkers en ondertussen hebben onze eigen medewerkers te maken met steeds complexere thuissituaties. Dat maakt het extra bijzonder dat juist in deze tijd, onze cliënten ons zo goed beoordelen. Meer dan 94% van de respondenten beveelt onze organisaties zelfs actief aan!” De belangrijkste graadmeter voor goede zorg is voor de cliënt vaak de bejegening, het nakomen van afspraken en of de zorg past bij de manier waarop een cliënt wil leven.

Het wijkteam van de aanleunwoningen/seniorenwoningen Huize Elisabeth en het wijkteam Vught

Kijk ook bij

Benefietconcert met Og3ne en Emmelie

Op vrijdag 23 december om 20.00 uur is de Ruwenberg het kerstdecor voor het benefietconcert …