Deze week twee raadsvergaderingen Vught

In Vught staan deze week twee raadsvergaderingen op de agenda. Vanavond woensdag 6 juni komt de agenda aan de orde die oorspronkelijk in de vergadering van 7 juni behandeld zou worden, d.w.z dat er gesproken wordt over de golfbaan in Cromvoirt, de actualisering van het uitvoeringsprogramma van het grondbedrijf, een krediet voor verduurzaming van de Martinihal en de financiële afwikkeling en beleid WSD 2018. Als laatste punt staat op de agenda het afscheid van Fons Potters als wethouder.

Op donderdag 7 juni wordt het coalitieakkoord ‘Vernieuwd en vertrouwd’ besproken aan de hand van een motie ingediend door de fracties Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD. Daarna worden de wethouders en de nieuwe raadsleden, die de raad moeten completeren nu Guus van Woesik (GB) en Toine v.d.Ven (PvdA-GL) zijn doorgeschoven naar het college van B&W, beëdigd.

Kijk ook bij

Geef jouw sportkleding een tweede kans

Na de zomervakantie wordt voor de 6e keer de Sportkleding Weggeefbeurs gehouden. Vanaf april is …