V.l.n.r. Peter Hordijk, de nieuwe voorzitter, Willem Schellekens, Jan Slegers en Hans Jager

DePetrus bruisend maatschappelijk middelpunt

Exploitatiebijdrage gemeente verhoogd en verlengd tot 2036

Ondanks een temperatuur van 34 graden afgelopen donderdag, trokken enkele heren hun colbert aan voor twee plechtige momenten. Het tekenen van een overeenkomst voor een verhoogde exploitatiebijdrage voor DePetrus van de gemeente Vught tot augustus 2036 en het doorgeven van een voorzittershamer. Het was een aangename sfeer op het schaduwrijke terras van Hemels en behalve het bestuur van DePetrus en enkele leden van DePetrus BV, waren er twee Vughtse wethouders en genodigden aanwezig om deze feestelijke handelingen bij te wonen.

Door Ada Imming

In de raadsvergadering van 19 mei is besloten de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus met ingang van 2023 tot augustus 2036 een exploitatiebijdrage te verlenen van 138.710 euro als bijdrage in de huisvestingslasten en beheer. Deze bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met het indexpercentage uit de gemeentelijke kadernota. De groep van zeven eigenaren van DePetrus BV verhuurt het gebouw aan de stichting die de ruimte verhuurt aan het Vughts Museum, de Wereldwinkel, Anders Bezig Zijn en Bibliotheek Huis73. De huurpenningen zijn niet voldoende voor onderhoud en beheer. Een gemeentelijke subsidie was van begin af aan noodzakelijk. Om de gestegen kosten te dekken en langetermijnplannen te kunnen ontwikkelen, heeft de gemeente Vught de subsidie verhoogd en hebben de eigenaren meer ruimte gegeven voor incidentele verhuur van de vergaderruimten en het oksaal aan derden. Dat geeft veel extra zekerheid.

Veel inzet nodig
Wethouder Toine van de Ven noemde deze overeenkomst een garantie voor de toekomst en toonde zich verheugd dat er niet ieder jaar opnieuw discussie gevoerd hoeft te worden over de bijdrage aan DePetrus, maar dat er zo meer aandacht besteed kan worden aan de inhoudelijke ambities. In 2018 opende Ontmoetingscentrum DePetrus zijn deuren in de voormalige Petruskerk die sinds 2005 niet meer in gebruik was voor erediensten, omdat de stukken uit het plafond vielen. Om zover te komen was er veel inzet en doorzettingsvermogen nodig van betrokken Vughtenaren, Vughtse en Bossche ondernemers, medewerking van de gemeente, welwillendheid van het bisdom en het enthousiasme van de hele Vughtse gemeenschap.

Geslaagde herbestemming
En het is een groot succes geworden: een jaar na de opening ontvangt DePetrus al de 200.000e bezoeker. DePetrus is niet alleen de huiskamer van Vught geworden, maar wordt bezocht door belangstellenden van heinde en ver. In 2019 was DePetrus een van de kerken die de Pieter van Vollenhovenprijs kregen als ‘voorbeelden van geslaagde herbestemmingen van religieus erfgoed’. De gemeenteraad is tot het besluit van de verhoogde subsidie gekomen met als doel ‘het voortbestaan van een toekomstbestendige DePetrus als bruisend maatschappelijk middelpunt van Vught. Een plek waar men elkaar ontmoet, verbinding ontstaat en maatschappelijke vraagstukken duiding krijgen’.

Verjonging
“Dat is de kroon op ons werk”, aldus voorzitter Jan Slegers. “De financiële continuïteit is de komende 13 jaar gewaarborgd.” Slegers is de vertrekkende voorzitter. Zijn plaats wordt ingenomen door Peter Hordijk die tot nu toe de penningmeester van het bestuur was en veel complimenten kreeg voor zijn kennis en kunde. Dat gold ook voor Hans Jager die vanaf het begin bestuurssecretaris is en dat ook blijft. Het vorig jaar aangetreden nieuwe bestuurslid Simeon de Goede wordt de nieuwe penningmeester en zorgt met zijn 34 jaar meteen voor enige verjonging in het bestuur. De voorzittershamer wisselde van eigenaar en eenieder sprak elkaar lovende woorden toe. Willem Schellekens en Alexander Haas van DePetrus BV wilden ook nog kwijt dat ze zonder het stichtingsbestuur nooit tot dit geweldige resultaat zouden zijn gekomen. “Dan zaten we nu nog te vergaderen!”

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …