Delegatie Stichting Buk op bezoek in Polen

Een delegatie van Stichting Buk uit Sint-Michielsgestel heeft in januari een bezoek gebracht aan de Poolse zustergemeente Buk. Doel van het bezoek was het komen tot een programma voor 2018. De samenwerkingsvormen met deze gemeente (inmiddels al 26 jaar) zullen in de toekomst anders van aard zijn. De stichting, die per 1 januari 2018 de verantwoordelijkheid draagt, wordt met name aangestuurd door de burgemeester en secretaris van de gemeente Buk.

Burgemeester Jan Pommer maakte deel uit van de delegatie. Over en weer werden actuele items uitgewisseld. Voor Buk waren het items over 100 jaar Onafhankelijkheid, verkiezingen in het najaar van 2018, wateroverlast waardoor de oogst niet van het land kon en de nieuwe treinverbinding voor personenvervoer tussen Poznan en Novy Tomisl. 40 gemeenten, Buk incluis, nemen deel aan het logistieke project om verkeer op de weg terug te dringen. Tegelijkertijd wordt milieuvervuiling (smog) tegengegaan in de stad Poznan en omgeving. De logistieke uitbreiding betekent ook uitbreiding van bedrijvigheid in Poznan en Buk. 40 nieuwe bedrijven zullen zich naar schatting vestigen en werk geven aan 1500 mensen.

De delegatie uit Sint-Michielsgestel wisselde informatie uit over ambtelijke samenwerking, lokale verkiezingen in maart, toenemende druk op betaalbare woningen, MFA in gemeentehuis en initiatieven om ruimte te geven aan talenten. Na de lokale verkiezingen in maart wordt contact gelegd tussen burgemeester Filipiak en voorzitter Joke van Doorn van Stichting Buk – Sint-Michielsgestel om nader te komen tot een programma, waarbij met name gezocht wordt na initiatieven vanuit bedrijfs- en verenigingsleven uit Sint-Michielsgestel. Uiteraard werd aandacht gegeven aan toeristische aspecten in Buk. Een nieuw museum in Poznan werd bezocht, het oude en nieuwe centrum kregen aandacht van de delegatie onder leiding van de secretaris van de gemeente Buk.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …