Impressie van de nieuwbouw door Buro Kade

Deel raadsleden niet negatief over ambitieuze plannen Van der Valk

Veel bewoners uit de buurt van hotel Van der Valk kwamen donderdag 9 januari naar het Vughtse raadhuis om de presentatie van de ambitieuze nieuwbouwplannen van de hotelketen bij te wonen. De eerste reacties van de bewoners waren vrij negatief, maar onder de raadsleden was de stemming een stuk positiever.

Architect Michael Bol van Buro Kade uit Den Bosch presenteerde, samen met Vincent van der Valk, de plannen aan de Vughtse politiek. Van der Valk was de laatste jaren enkele keren met de gemeente in de slag over nieuwe initiatieven bij het hotel aan de rotonde tussen Vught en Den Bosch. Daarbij ging het o.a. om de vestiging van een casino, parkeren en een benzinestation. Dit leidde tot de suggestie aan het concern om met een integraal plan voor het terrein te komen. Dat plan ligt er nu, hetgeen volgens Bol niet betekent dat het om een onwrikbaar voorstel gaat. Wel maakte hij duidelijk dat het plan invulling geeft aan het programma van eisen van Van der Valk. Het moet gezien worden als een eerste aanzet om het gesprek aan te gaan. Bol somde de voordelen op van zijn ontwerp voor een hotel met 200 kamers, 150 longstayappartementen en 100 gewone appartementen in het middeldure en dure segment. Het hotel is ondergebracht in een gebouw van 40 meter hoog en de 250 appartementen komen in een woontoren van 65 meter hoog. Volgens Van der Valk is er grote behoefte aan de volledig ingerichte longstayappartementen die voor een langere periode verhuurd kunnen worden. Nu zijn er 5 van deze appartementen bij Hotel Vught, maar er is veel meer vraag, b.v. van expats, stagiairs en mensen die snel tijdelijke woonruimte zoeken na een scheiding.

De 750 parkeerplaatsen op het terrein, die nu zichtbaar zijn, worden in het nieuwe plan vervangen door een parkeergarage met 1000 parkeerplaatsen onder het complex. De parkeergarage kan worden bereikt vanaf de rotonde waardoor er minder auto’s het fietspad op de Bosscheweg moeten kruisen. Het verkeer dat de parkeergarage verlaat, maakt nog wel gebruik van de Bosscheweg. De architect ziet als grootse voordeel voor de buurtbewoners dat het hotel en de woontoren zover mogelijk richting Randweg en Bossche Broek komen te liggen. Daardoor zijn er meer mogelijkheden voor een groene invulling van het terrein en een groene openbare ruimte. Ook de plas achter het huidige hotel kan groter worden. Aan de Bosscheweg komen alleen nog gebouwen die ongeveer even hoog zijn als de bestaande woningen.

Geen tankstation
Uit de antwoorden op vragen van raadsleden bleek dat er géén sprake meer is van een tankstation, dat de omstreden lichtreclame verdwijnt, dat de openingstijden van het casino gelijk zullen lopen met die van het hotel en dat het mogelijk is de ‘inkijk’ op de tuinen achter de omliggende bebouwing te beperken. Raadsleden wilden ook weten of het allemaal niet wat minder kan. Van der Valk wees erop dat de hotelwereld sterk is veranderd en dat aanpassing nodig is om te kunnen blijven ondernemen. “We willen na 63 jaar in Vught, iets moois neerzetten voor de komende 63 jaar. Maar als de gemeenteraad het niet wil, blijft alles zoals het is.”

Sceptisch
Uit de reacties van de bewoners tijdens de presentatie bleek dat die heel sceptisch tegenover de plannen staan. Tegen Omroep Brabant verklaarde overbuurman Kees Kolff, voorzitter van de belangenvereniging Bosscheweg, na afloop van de bijeenkomst dat de plannen volgens hem niet passen naast een woonwijk in een dorp als Vught dat zich profileert als een groene gemeente. Andere bewoners hebben moeite met de mogelijke komst van een casino. Ze zijn bang voor toename van criminaliteit en de verkeersdrukte. Een aantal raadsleden is aanzienlijk positiever. Ze vinden de plannen, eventueel in aangepaste vorm, passen in het streven van de gemeente naar meer toerisme. De plannen komen op donderdag 23 januari opnieuw aan de orde in de commissie ‘Ruimte’. Dan kan er worden ingesproken.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …