Decor van Fort Isabella steeds opener

Om Fort Isabella nog toegankelijker te maken, zijn recentelijk de hekken aan de westzijde van het terrein verwijderd. Ook vormt het buitenterrein zo meer een natuurlijk geheel met de ontwikkelingen op het Fort.

In de militaire periode als kazerne en later als asielzoekerscentrum, deed het hek jaren dienst als afscherming van het terrein. Dit bleef zo tijdens de eerste periode van het leegstandsbeheer. De hoofdingang aan de noordzijde werd in deze periode als enige poort gebruikt en sloot tussen 22.00 en 07.00 uur. De afgelopen jaren heeft het terrein een steeds opener karakter gekregen: velen weten de weg naar Fort Isabella te vinden voor onder meer sport, werk, muziek, een kinderfeestje of gezellige borrel. Een aantal jaren geleden werden de poorten aan de Reutsedijk en Postweg weer in gebruik genomen. Inmiddels zijn deze altijd geopend. Stap voor stap opent Fort Isabella zijn armen voor de omgeving.

Transparant en veilig
“We bouwen aan een transparant en veilig terrein. Doordat de poorten tegenwoordig altijd open staan en door het verwijderen van de hekken, is het complex opener en meer toegankelijk geworden voor bedrijven, bewoners, bezoekers, wandelaars en fietsers. Ook is de verbinding met de omliggende natuur meer zichtbaar”, zegt Olivier Koning van de Isabella Groep. “De sociale controle op Fort Isabella is de afgelopen jaren versterkt door de toenemende activiteiten op het terrein, zowel overdag als ‘s avonds. Het samen actief zijn creëert een veilig gevoel. Er is ook een videocamerasysteem geïnstalleerd ten behoeve van de veiligheid en om bij mogelijke calamiteiten achteraf te kunnen zien wat er gebeurd is.”

Het verwijderde hek heeft een mooie nieuwe bestemming in Groesbeek gekregen, vertelt Kjell Verhoef: “Op een mooi bosrijk stuk grond in Groesbeek creëren we een natuurlijke plek voor verschillende dieren en om dat af te bakenen hebben we een hek nodig. Dat is dus het hekwerk van het Fort Isabella geworden! We zijn er heel blij mee en gaan het snel installeren. Een mooie bijkomstigheid is dat het aanzicht van het Fort ook een stuk vriendelijker is geworden.” Olivier Koning: “Op deze manier wordt het gehele hek hergebruikt en krijgt het een tweede leven.”

Een natuurlijk karakter
Langs de Reutsedijk en bij de grachten wordt een wal van snoeihout – een houtril – aangelegd. Deze ril bevordert de natuur: voor vogels en zoogdieren is het een goede nestplaats, voedingsplek en schuilgelegenheid. Veel insecten maken gebruik van de beschermende plekken die de takken vormen. Ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten vinden er een uitstekend onderkomen.

Kijk ook bij

Ontheemd erfgoed (13) – Het vrouwke op de fiets

In Vught wordt veel gebouwd. Vaak betekent dat, dat oude gebouwen worden gesloopt om nieuwbouw …