‘De Vughtse Toren’ schaakt online

Zolang de coronarestricties voortduren, schaken leden van de Vughtse schaakvereniging online met en tegen elkaar. Ook meedoen? Iedereen is welkom! Meld je aan bij tonschaakt@ziggo.nl.
Er wordt gespeeld op dinsdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur en op donderdagavond tussen 19.45 en 22.15 uur op jouw computer thuis!

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …