De Voedselbank Den Bosch en omstreken blijft gewoon leveren.

De Voedselbank Den Bosch en omstreken blijft tijdens deze crisis gewoon voedsel leveren aan haar klanten in Den Bosch, Vught, Rosmalen, Drunen en Vlijmen, zoals ze dat ook in de afgelopen 15 jaar heeft gedaan. De hoeveelheid verkregen lang houdbaar en vers voedsel is ruim voldoende om alle ruim 1300 monden wekelijks te voorzien, dankzij de grote steun van vele levensmiddelenbedrijven en -producenten, de Vincentiusvereniging en vele particuliere sponsoren uit onze regio.

Aangezien de reguliere vrijwilligersgroep bij de voedselbank voor een groot deel bestaat uit mensen die qua leeftijd in de risicogroep vallen, is de organisatie dolblij met het aanbod van ruim 50 vaak jongere hulpverleners, die zich spontaan hebben gemeld om het voedsel onder de klanten te distribueren. Een aantal helpers vanuit deze groep draait -naast de reguliere medewerkers- nu al mee in de uitgifte in de hoofdvestiging aan de Jagersheuvelstraat en in WoonZorgCentrum de Biechten in Den Bosch, in de Caleidoscoop te Vlijmen, in de Voorste Venne in Drunen en in het Vincentiusgebouw aan De Ketting te Vught.

In verband met het risico op besmettingsgevaar is de voedselbank afgestapt van de winkelformule. Helaas is het momenteel voor de klanten niet mogelijk een keuze te maken uit het aanbod van voedsel, om het fysieke contact zo veel mogelijk te beperken. De voedselbankmedewerkers overhandigen aan de klanten een vooraf samengestelde tas met etenswaren waarmee men zo’n dag of vier vooruit kan: groente, fruit, zuivel, brood, eieren, vlees en vleeswaren enz., ter waarde van zo’n 40 euro.

De voedselbank houdt rekening met een grote stijging van de vraag naar voedsel in de nabije toekomst. Het voedselaanbod is daarvoor momenteel meer dan toereikend. Ook zal de klantenadministratie alert en snel reageren op de vraag om klant te kunnen worden. Als het noodzakelijk is, zullen er noodpakketten worden gemaakt en gedistribueerd.
In het geval van een totale lock-down van de samenleving hoopt de organisatie op een zelfde status als de gewone supermarkten voor wat betreft de toegang en het bezoek aan de voedselbank, zodat de levering aan klanten ongestoord voortgang kan vinden.

Een punt van grote zorg blijft de aandacht voor besmettingsgevaar. De voedselbank vraagt haar klanten nadrukkelijk de maatregelen van de overheid op te volgen: afstand bewaren, niet met groepen samenscholen, persoonlijke hygiëne in acht nemen, en zo kort mogelijk in de nabijheid van de uitgiftepunten verblijven.

Op de website van de Voedselbank Den Bosch en omstreken staat uitgebreide informatie over datgene wat geboden wordt. De enige voorwaarde om klant te worden is een financiële. De hoeveelheid leefgeld in combinatie met de gezinsgrootte bepaalt de toegang.

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …