De Speeldoos houdt een bewonersenquête voor de toekomst

Theater de Speeldoos vraagt de inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt via een enquête wat zij verwachten van het nieuwe culturele centrum dat over enkele jaren moet verrijzen in het centrum van Vught.

Deze enquête is aanvullend op het behoefteonderzoek dat momenteel in opdracht van de gemeente Vught en de Speeldoos wordt gehouden door het bureau Synarchis, waarin met name de huidige gebruikers en Vughtse culturele en onderwijsorganisaties hierover bevraagd worden. Dit onderzoek moet leiden tot een haalbare businesscase voor nieuwbouw van de Speeldoos, waarover in het najaar besluitvorming zal plaatsvinden.

Belangrijk
De Speeldoos vindt het belangrijk dat inwoners hun mening kunnen geven over dit onderwerp. Dit is van belang om op korte termijn de activiteiten in de Speeldoos te kunnen afstemmen op de behoefte van inwoners. Ook geeft het inzicht over de functies die in de nieuwbouw aanwezig zouden moeten zijn. Interim-directeur Bart van de Laak: “We hebben daarom marktonderzoeksbureau EM Onderzoek gevraagd een online-enquête te houden onder inwoners van de gemeente Vught. Vanuit de Speeldoos zal er komende weken aandacht gevraagd worden om zoveel als mogelijk Vughtenaren, Helvoirtenaren en Cromvoirtenaren bereid te vinden om, anoniem, hun wensen voor de toekomst kenbaar te maken via deze enquête.” De enquête is open tot en met maandag 10 mei en is bereikbaar via de website van de Speeldoos: www.theaterdespeeldoos.nl, of scan de QR-code.

Kijk ook bij

Voorbereidingen Zomerschool Vught in volle gang

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en steeds meer 55-plussers zijn gevaccineerd, is er goede …