De Schalm is een Gezonde School

Basisschool De Schalm in Vught heeft het vignet ‘Gezonde School’ behaald en mag zich weer drie jaar lang een Gezonde School noemen. Dit heuglijke feit wilde de school niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bij de start van de schooldag stonden directeur Tom van Esch en wethouder Jos den Otter stil bij het belang van aandacht voor een gezonde leefstijl. Alle kinderen zongen vervolgens het lied ‘Je mag er zijn’. Dit lied sluit mooi aan bij het thema ‘welbevinden’ waarvoor de school het vignet heeft behaald.

Met het behalen van het vignet ‘gezonde school’ wil basisschool De Schalm laten zien structureel werk te maken van het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school. De school zet de ‘Gezonde School-aanpak’ in. Een integrale gezondheidsaanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten en gezonde keuzes maken.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema welbevinden, waaraan ze door middel van de Kanjertraining uitvoering geeft, maar ook via andere activiteiten, die gedurende het schooljaar worden gepland. De school is ook trots op de moestuin waar kinderen betrokken worden bij het hele proces van zaaien tot oogsten. Directeur Tom van Esch is trots op het predicaat ‘Gezonde School’: “Op de gevel van onze school hangt de plaquette met het Gezonde School-logo. Zo kan iedereen die onze school bezoekt, zien dat we structureel werk maken van een gezonde leefstijl!”

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …