Pieter Heijmerink, project- en procesbegeleider voor DePetrus. (Foto: Ben van Amelsfort)

De olie in de raderen

Nog even en Ontmoetingscentrum DePetrus opent zijn deuren. De hoogste tijd om kennis te maken met de toekomstige bewoners (Vughts Museum, bibliotheek, Anders Bezig Zijn en de Wereldwinkel) en andere betrokkenen. Deze keer: Pieter Heijmerink, project- en procesbegeleider.

Vught, eind 2015. De bibliotheek, het Vughts Museum, Anders Bezig Zijn en de Wereldwinkel zijn het eens met elkaar. Zij worden de eerste bewoners van DePetrus. Maar dan … Hoeveel vierkante meter is er beschikbaar voor iedereen? Hoe passen we evenementen in de kerk? Hoe zorgen we ervoor dat er voor alle partijen goede voorzieningen komen? Van een depot voor het Vughts museum tot werkplekken voor het personeel van ABZ? Hoe zit het met openingstijden? Hoe regelen we het beheer van de ruimte? Moeten we straks btw gaan betalen? Hoe zetten we een structuur op waarbinnen we als gebruikers kunnen samenwerken?

Deze nieuwe fase in het petrusproject was de lang gehoopte doorbraak, maar bracht tegelijkertijd allerlei vragen met zich mee, waar daarvoor nog niemand echt bij had stilgestaan. En waarvoor het wel nodig was een antwoord te vinden. Zo kwam Pieter Heijmerink van BBN Adviseurs in beeld. In opdracht van de gemeente werd hij begin 2016 project- en procesbegeleider van het petrusproject om de vaart erin te houden. Hij vertelt: “Je hebt een kerk, een eigenaar en je hebt een aantal gebruikers. Maar dan realiseer je je als gemeente dat er een heel complex gebied van zaken is waar je tegenaan loopt. Juridisch, financieel, belastingtechnisch, organisatorisch en communicatief. Ik kreeg de taak om dit aan te jagen en te coördineren. Belangrijk daarbij was dat ik onafhankelijk ben. Ik sta tussen de partijen. Ik heb de punten die om aandacht vroegen eerst geagendeerd, vervolgens opgestart en georganiseerd. Als het liep, liet ik het weer los. Ik was eigenlijk de olie in de raderen.”

Verdere uitwerking
Momenteel is Pieter nog relatief beperkt betrokken bij het project. Duidelijk is dat de kerk in het voorjaar van 2018 open gaat. Alle aandachtsgebieden worden in werkgroepen door de toekomstige gebruikers en het bestuur van het ontmoetingscentrum behartigd. Zij zorgen voor de verdere uitwerking. “Ik heb alleen nog een rol bij de bouw en inrichting. Daar bewaak ik dat uitgevoerd wordt wat is afgesproken.” Zo terugkijkend heeft hij het ontzettend leuk gevonden om aan DePetrus te mogen werken; “Vooral vanwege het uiteindelijke resultaat dat nu zichtbaar wordt. En als bewaker van het budget ben ik er trots op dat de oprichting en inrichting van het ontmoetingscentrum wordt gerealiseerd binnen het budget dat hiervoor door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld.’

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …