‘De meeste mensen hebben géén idee wat een Transitievisie Warmte is.’

De commissie ‘Ruimte’ in Vught besprak donderdag 16 september Transitievisie Warmte. Die geeft aan hoe we op termijn onze huizen gaan verwarmen zonder fossiele brandstoffen. Dat gaat volgens inspreker Arno van der Laan, voorzitter van VET Vught alle inwoners, ondernemers en organisaties in Vught raken.

Van der Laan is zelfstandig adviseur bouwen en wonen en werkt aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. VET-Vught wil samenwerken met gemeente, burgers en bedrijven aan een energieneutraal Vught. Hij liet weten blij te zijn dat zijn organisatie in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van de visie betrokken werd. Hij stipte aan wat moeite te hebben met het niet altijd even begrijpelijke taalgebruik in het stuk. Hij vreesde dat dit gaat leiden tot onduidelijkheid. Ook benadrukte hij dat het belangrijk is om snel van een visie naar een uitvoeringsplan te komen. Hij wil dat er middelen beschikbaar gesteld worden om ook de uitvoeringsplannen te maken. “Zonder middelen zal het bij een visie blijven.”

Géén idee
Arno van der Laan hield de commissieleden voor dat de weg naar een ‘all electric warmteoplossing’ begint met bewustwording. “De meeste mensen hebben géén idee wat een Transitievise Warmte is of wat dat betekent. Communicatie is dus uiterst belangrijk. We willen dat alle inwoners, ondernemers en organisaties in Vught mee gaan doen in de energietransitie. In alle transitiepaden is energiebesparing een belangrijk onderdeel. Elke KwH/M3 die je door besparing niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.” Als voorbeeld noemde hij de afstelling van CV-ketels. “De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80 graden, maar werken efficiënter op 60 graden. Deze snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. En dit zonder verlies van comfort en geen risico op een koude douche (zie: https://zetmop60.nl/). Je kunt dus al met kleine ingrepen beginnen.”

Isolatie
De visie werd door de meeste fracties onderschreven en ze onderkenden ook dat er echt iets staat te gebeuren. Ton van der Vossen (PvdA-GL): “Dit komt bij de mensen achter de voordeur en gaat voor iedereen iets betekenen.” Hij vroeg aandacht voor de belangen van inwoners, die zelf al maatregelen hebben getroffen, en die in de toekomst mogelijk te maken krijgen met een warmtenet in hun wijk. Koen Dinther (VVD): “Het is helder dat we met z’n allen van het gas af moeten; dat is afgesproken in het klimaatakkoord. Het belangrijkste punt is isolatie. Dat zorgt ervoor dat woningen gereed zijn om van het gas te gaan. “

Dianne Schellekens (D66) legde de nadruk op goede communicatie: ”De Warmtevisie staat vol vaktermen; er moet snel een publieksvriendelijke versie komen. Inwoners weten zo echt niet waar het verhaal over gaat.” Anderzijds ziet zij bij de mensen, die al wel bezig zijn met de warmtetransitie, veel ongeduld. Ze riep het college op die burgers met elkaar in contact te brengen. “Maak zichtbaar wat mensen in de buurt al hebben gedaan en zorg zo dat ze snel in de actiestand komen. Martien Vromans (GB) vindt het goed dat er nu een document ligt, maar volgens hem wordt het pas echt interessant als met de uitvoering wordt begonnen. Hij riep het college op gebruik te maken van de plaatselijke ondernemers. “Want die zullen veel van de visie moeten invullen. De kennis zit niet bij de gemeente en bij de adviesbureaus, maar de echte kennis zit in de markt.”

Minder gas gebruiken
Wethouder Toine van de Ven zegde toe dat er een publieksversie van de visie komt en dat er veel aandacht aan de communicatie zal worden besteed. Hij wees er ook op dat iedereen niet meteen van het gas af moet. “Als een wijk van het gas af gaat dan moeten wij dat tijdig aan de inwoners melden, zodat zij zich kunnen voorbereiden. We hebben hier 30 jaar voor. De grootste stap is minder gas gebruiken.” Toch vonden diverse fracties dat er meteen concrete acties ondernomen kunnen worden. Dianne Schellekens (D66): “Mensen die nu al iets willen doen moeten ook door kunnen. Waarom moeten ze tot december wachten? Ondertussen kunnen we de inwoners stimuleren tot maatregelen waarvan niemand spijt zal krijgen.” Ze vroeg de wethouder of er wel voldoende middelen en ‘handjes’ beschikbaar zijn voor de wijken waar de gemeente al wat verder wil gaan. Volgens Van de Ven een lastige vraag: “We hebben tot nu toe 200.000 euro van het Rijk gekregen, maar weten niet hoeveel geld we van het Rijk zullen krijgen voor de RES en de Warmtetransitie.”

Het is de bedoeling dat de input op de visie de komende maanden wordt verwerkt en dat Vughtse raad in december beslist over de definitieve versie.

Kijk ook bij

Extra maatregelen om PI Vught en omgeving te beveiligen

Op verzoek van de lokale driehoek (Openbaar Ministerie, politie, PI Vught en gemeente Vught) heeft …