De Hartstichting zoekt collectanten in Vught

Van 8 t/m 14 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. De Hartstichting is op zoek naar zoveel mogelijk collectanten om geld op te halen voor een bijdrage aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Zo kunnen meer levens worden gered. Dit jaar is het mogelijk om op drie verschillende manieren te collecteren.

De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten een stimulans aan de plaatsing en registratie van AED’s op openbare plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Jaarlijks worden 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand, vaak onverwachts. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners én AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem, kunnen er jaarlijks naar schatting 2500 levens gered worden.

Meld je aan
Dit jaar is het mogelijk om op drie verschillende manieren te collecteren: langs de deuren met een collectebus met QR-code, met de mobiele telefoon of door het laten sponsoren van de collecte. Meld je aan via Sacha van der Voorn, hartstichtingvught@gmail.com. Of via www.hartstichting.nl/ikcollecteer of bel met 070 – 315 56 95.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …