V.l.n.r.: Peter Strang, Ingrid Maréchal, Ton den Otter, Yvonne den Otter, Miny Reefman, Roderick van de Mortel, Tjeerd Zijlstra (Foto: Edward de Vries)

De eerste vier dementievriendelijke ondernemingen gecertificeerd

Voorop staat de kwaliteit van leven

Mensen met dementie willen graag thuis blijven wonen. Hun grootste wens en ook die van hun mantelzorgers, is er zo lang mogelijk bij blijven horen, zelfstandig leven in hun eigen vertrouwde omgeving en genieten van de dingen van alledag. Dat kan als iedereen een steentje wil bijdragen, zoals bijvoorbeeld de Vughtse ondernemers. Want mensen met dementie willen ook graag gewoon kunnen winkelen, boodschappen doen, een terrasje pikken, naar de kapper en naar het theater gaan. Dat vergroot hun zelfstandigheid. De Vughtse ondernemer kan een toegevoegde waarde zijn in hun dagelijks leven. Geduld en tolerantie maken een groot verschil, volgens Ellen Huizinga van Bijnen Uitvaartzorg.

Door Ada Imming

Maar wat is een dementievriendelijke ondernemer? Die kun je zo noemen als de medewerkers dementie kunnen (h)erkennen, als ze het gedrag begrijpen en weten hoe hiermee om te gaan en ze het eigen gedrag hierop kunnen afstemmen. Op die manier biedt de onderneming een veilige omgeving, maar laat ook zien maatschappelijk betrokken te zijn en tevreden klanten en klantenbinding belangrijk te vinden. Naar schatting zijn er 300.000 mensen met dementie in Nederland. Eén op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgen dementie, wat waarschijnlijk komt doordat vrouwen ouder worden dan mannen. Steeds meer mensen en mantelzorgers krijgen hier dus mee te maken.

Certificaten en bloemen
Vier Vughtse ondernemingen werden afgelopen maandagavond beloond met het certificaat van Alzheimer Nederland. Een mijlpaal. Het zijn de eerste certificaten die behaald zijn. Burgemeester Van de Mortel reikte als ambassadeur de certificaten en bloemen uit aan Peter Strang van Eduard Strang Verhuizingen, Ton en Yvonne den Otter van Woninginrichting Den Otter, Ingrid Maréchal van Primera aan het Moleneindplein en Tjeerd Zijlstra van Atenzijlstra Makelaars.
Van de Mortel: “Ik ben trots dat ik ambassadeur mag zijn van zo’n mooi initiatief. Het is primair de taak van de overheid om te zorgen voor de basisvoorwaarden.”
Zijlstra vindt dat iedereen deze behulpzaamheid in zijn DNA moet hebben zodat er geen certificaten nodig zijn. “Ik hoop dat dit een aanzet is tot het besef van hoe je met deze mensen om moet gaan.”

‘Vergeet-me-nietje’
De werkgroep ‘Samen Dementie Vriendelijk Ondernemen’ is een initiatief van Matthijs Keukelaar van Eduard Strang Verhuizingen, Ellen Huizinga van Bijnen Uitvaartzorg en Mini Reefman, voorzitter van Belangenvereniging Senioren Vught. Zij werken binnen de context van ‘Dementienetwerk Vught, Helvoirt, Cromvoirt’ samen met het MKB en bedrijven. Er worden door hen contacten gelegd met winkeliers, MKB Vught en de Ondernemerskamer Vught. De werkgroep laat zich adviseren door de regionale afdeling ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard van Alzheimer Nederland.
Medewerkers van winkels en bedrijven kunnen één of meerdere trainingen volgen. Er zijn verschillende on-line trainingen en er worden ook trainingen op locatie gegeven. Daarin worden de juiste kennis, vaardigheden en houding aangeleerd waardoor medewerkers respectvol en begripvol kunnen omgaan met personen met dementie. Een dementievriendelijke onderneming is te herkennen aan het inmiddels bekende ‘vergeet-me-nietje’ bij de deur en het speldje dat gedragen kan worden door de medewerkers.

Tips en materialen
‘Dementienetwerk Vught, Helvoirt en Cromvoirt’ spant zich met professionals en vrijwilligers in voor het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voorop staat daarbij de kwaliteit van leven. In dit netwerk werken veel organisaties samen om het zolang mogelijk meedoen in de maatschappij te stimuleren en mogelijk te maken. Ook worden door het netwerk de Geheugenbibliotheek in DePetrus en het GeheugenCafé georganiseerd. Elke dinsdagmiddag kunnen mensen met hun vragen terecht bij de medewerkers van de Geheugenbibliotheek die veel tips en materialen kunnen geven. Yvonne Kolmans werd lof toegezwaaid voor haar leidende rol in dit netwerk. “Jij bent de linking pin en een echte verbinder. En het gaat je allemaal zo gemakkelijk af”, zei Miny Reefman.
Eén op de vijf mensen krijgt volgens de prognoses dementie. Dus er is echt werk aan de winkel.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …