De Bossche Winter komt eraan!

Ingezonden mededeling

Al tijdens De Bossche Zomer spraken initiatiefnemers en bewoners hun wens uit voor een vervolg. Het rapportcijfer van 8,5 uit het bezoekersonderzoek loog er niet om. De Bossche Zomer overtrof de verwachtingen van zowel bezoekers als initiatiefnemers, was sfeervol, veilig en gaf een gevoel van trots.

Gezien het nog aanwezige Covid-19 virus, willen we ook tijdens de herfst- en wintermaanden ontmoetingen in ’s-Hertogenbosch op een veilige manier mogelijk maken. Dat doen we onder de noemer ‘De Bossche Winter’. Het college heeft een voorstel daartoe voorgelegd aan de gemeenteraad. “Het coronavirus houden we er met elkaar het beste onder wanneer we ons allemaal bewust blijven van de ernst ervan. Het blijft nodig de maatregelen die we als samenleving kennen, te volgen. Neem de maatregelen ter harte, hoe lastig dat soms ook is”, aldus het college. De gemeenteraad neemt een besluit over het voorstel op 6 oktober (uitloop 7 oktober).

Ontmoeting mogelijk blijven maken
Wethouder Mike van der Geld: “De wintereditie omarmen we op sociaal, cultureel en economisch gebied. We willen ondernemers, instellingen, inwoners en bezoekers betrekken en trekken naar de Bossche Winter. Juist in de donkere dagen willen we eenzaamheid tegengaan. Nu al helemaal, in coronatijd. Ontmoeten organiseren we veilig en verantwoord, verrassing en gezamenlijkheid staan centraal. Met een aanbod waarmee alle inwoners zich aangesproken voelen.”

Verrassend
De Bossche Winter is gepland van vrijdag 13 november 2020 t/m zondag 17 januari 2021. De uitgangspunten voor deze winterse editie zijn veiligheid, kleinschaligheid, het faciliteren van een kwalitatieve ontmoeting, gezamenlijkheid, verrassing en ruimte voor ondernemers. Een mix van bourgondisch, entertainment, vertier, winkelaanbod, sport en cultuur. Thema’s als bezinning, nabijheid en zorg voor elkaar staan hierbij centraal. Met een programma dat voor ieder wat wils biedt, gaan we in de wintermaanden op zoek naar nieuwe plekken en nieuwe initiatieven naast succesvolle bestaande locaties. Natuurlijk in een nieuwe en wederom verrassende vorm. Het is een groeimodel, waarbij met voortschrijdend inzicht en meebewegend binnen de richtlijnen van het RIVM de programmering wordt uitgebreid.

Het Bossche Winter-gevoel
Kerst is een van de mooiste feesten van het jaar: warmte, gezelligheid, eten en drinken, en mogelijk ook het geloof komen in deze tijd samen. Naast het veilig kunnen ontmoeten van dierbaren en vrienden in diverse stadsdelen is er extra aandacht voor:

1. Bezinning: we geven plaats aan de gebeurtenissen van het afgelopen jaar – specifiek aan corona zieken en overledenen.
2. Nabijheid: we beogen activiteiten waar alleenstaanden en senioren elkaar kunnen ontmoeten én activiteiten waarin er voor gezinnen voldoende tijd en ruimte is om quality time met elkaar te hebben.
3. Zorg voor elkaar: we beogen samenwerking tussen ondernemers waarbij het algemeen belang voorop staat. ‘Engelen’ (o.a. mantelzorgers) worden in het zonnetje gezet. We stimuleren een gezonde levensstijl door het aanbieden van diverse sportactiviteiten.

Er vindt een inventarisatie van programmering plaats van theaters, en musea, van activiteiten die normaal gesproken plaats zouden vinden in deze tijd van het jaar zoals een Sinterklaasintocht, de Kerststal en extra koopavonden. Een rondgang langs culturele instellingen wordt gemaakt om te kijken of er samenwerkingen kunnen ontstaan zodat de Cultuurstad van het Zuiden haar naam eer aan doet.

Ruimte
De Bossche Winter gaat zich, net als de zomerse variant, kenmerken door spreiding. Spreiding in vierkante meters en in tijd. Er wordt ruimte gegeven aan culturele partijen om samenwerkingen aan te gaan. Uiteraard wordt ook volop gebruikgemaakt van wat er al is, onder voorwaarde dat er ruimte is. We streven naar initiatieven uit en in de gehele gemeente ’s-Hertogenbosch, waarbij oog is voor de kracht van wijken en verschillende bezoekersdoelgroepen. Het uitgangspunt is dus niet alleen de historische binnenstad, maar de hele gemeente ’s-Hertogenbosch waarin initiatieven verspreid worden. Gezien de wintermaanden wordt inpandige ruimte gecreëerd (bijvoorbeeld door het gebruik van tijdelijke leegstaande winkelruimtes, culturele instellingen, beurshallen, sporthallen-en kantines, verenigingsgebouwen of garages).

Aanmelden
Wederom doen we daarvoor een oproep aan de Bossche samenleving waarbij we starten met een gelijk speelveld. Want de invulling van De Bossche Winter maken we met elkaar! We nodigen je van harte uit om alvast na te denken over initiatieven/plannen voor De Bossche Winter. Op 1 oktober lanceren we www.debosschewinter.nl, met daarop de mogelijkheid om initiatieven in te dienen, inclusief een overzicht van aantal criteria waaraan deze moeten voldoen. Je kunt uit bovenstaande al opmaken dat o.a. de volgende kenmerken voor ons belangrijk zijn: zelfvoorzienend, kleinschalig, met zorg voor elkaar en cross-over samenwerkingen. Let op: voor de horeca geldt dat voor aanvragen voor uitbreidingen van terras e.d. binnenkort op www.ondernemenindenbosch.nl criteria en werkwijze worden geplaatst. Ook daarvoor geldt dat samenwerking het toverwoord is.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …