De beste PAGO voor jouw organisatie

Ingezonden mededeling

Als ondernemer wil je dat je bedrijf op rolletjes loopt. De gezondheid van je medewerkers staat daarbij voorop. Niet alleen voor het welzijn van je medewerkers, maar ook omdat verzuim nu eenmaal kosten met zich mee brengt. Een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, oftewel een PAGO, biedt hierbij uitkomst. Wat houdt een PAGO echter in en ben je als ondernemer verplicht om een PAGO in te stellen? Lees hier meer over PAGO om te zien wat dit onderzoek voor jouw bedrijf kan betekenen.

Wat is een PAGO?
Het PAGO is een medisch onderzoek waarbij de gezondheid van je personeel wordt geanalyseerd. De bedoeling van het onderzoek is om eventuele gezondheidskwesties of -risico’s, die met het werk te maken hebben, vroegtijdig op te sporen. Op deze wijze minimaliseer je de kans op uitval door ziekte. Aangezien het bovendien een terugkerend medisch onderzoek is, blijf je als werkgever voortdurend op de hoogte van de gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Je kunt hierop anticiperen door maatregelen te nemen.

Uit welke onderdelen bestaat een PAGO
Gemiddeld duurt een PAGO-onderzoek per medewerker een uur en bevat het de volgende elementen:

• Een online vragenlijst. De vragenlijst gaat onder andere over de fysieke en mentale gezondheid, de werkomstandigheden, de werkplek en de leefstijl van de medewerker
• Fysiek onderzoek

De arts kijkt hierbij onder meer naar het gehoor, de ogen en de longfunctie. Ook doet de arts een bloedonderzoek. Andere vormen van onderzoek hangen af van het soort functie dat de medewerker uitvoert. Werkt de medewerker bijvoorbeeld in de bouw waarbij veel van zijn fysiek wordt gevergd, dan kan de arts bijvoorbeeld de rug en ledematen onderzoeken op eventuele gezondheidsrisico’s.

Aan het einde van het PAGO-onderzoek ontvangen de medewerkers een persoonlijk advies zodat zij aan hun welzijn en gezondheid kunnen werken. Als werkgever ontvang je een geanonimiseerde macrorapportage over de gezondheid van de werknemers.

Is het verplicht?
Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om aan je werknemers geregeld een medisch onderzoek aan te bieden. Je hebt hierbij de keuze om ofwel een PAGO, ofwel een PMO aan te bieden. Een belangrijke rol speelt hierin de CAO van de sector waarin je actief bent. Voor werknemers geldt bovendien dat zij niet verplicht zijn om aan de PAGO deel te nemen, tenzij het tegendeel in de CAO is opgenomen. Met name bij functies waarbij grote risico’s aanwezig zijn, is de PAGO verplicht voor werknemers. Voorbeelden hiervan zijn de politie, luchtvaart en bouw. De resultaten van het onderzoek hebben daarbij ook invloed op de positie van de werknemer. Zo kan een piloot of vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld geen slecht zicht of een hartconditie hebben in verband met het beroep. Al deze maatregelen binnen het PAGO-onderzoek zijn er dan ook op gericht om een zo veilig mogelijk situatie te creëren binnen het dienstverband.

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …