Watergraaf Erik de Ridder met Daphne Kessels

Daphne Kessels nieuwe jeugdbestuurder Waterschap De Dommel

Daphne Kessels uit Best is op woensdag 3 juli benoemd tot de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap De Dommel. Ze volgt Rens Schapendonk op, die deze rol sinds 2021 vervulde. Daphne wil jongeren betrekken bij het waterbeheer en hen bewust maken van het belang van schoon water.

Daphne is 16 jaar oud en heeft in juni haar vmbo-t diploma behaald. In september start ze met de havo, waarna ze journalistiek wil studeren aan het hbo. “Natuur en water zijn altijd al mijn ding geweest, al sinds ik acht jaar oud was. Ik vind het superleuk om bijzondere planten, vogels en insecten te ontdekken in de Dommel. Er is zoveel moois te zien!”

Schoon water is belangrijk
Als jeugdbestuurder wil Daphne haar leeftijdsgenoten duidelijk maken waarom schoon water belangrijk is. “Waterbeheer lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Jongeren besteden er maar weinig aandacht aan, maar wij hebben ook iets te zeggen over hoe we met water moeten omgaan. Juist daarom is het belangrijk om hier meer aandacht voor te vragen! De keuzes die we nu maken, bepalen hoe onze natuur eruitziet als wij volwassen zijn.”

Bij Waterschap De Dommel werken mensen dagelijks aan schoon water. Daphne benadrukt dat het belangrijk is dat ook jongeren leren om water met respect te behandelen. “Dat begint bij het laten zien hoe belangrijk schoon water is!”

Rol van het jeugdbestuur
Het jeugdbestuurslid van Waterschap De Dommel is de jongerenambassadeur in het Dommelgebied. Ook is zij vertegenwoordigd in het landelijk jeugdwaterschap. Dit is een initiatief van de gezamenlijke waterschappen om jongeren in Nederland te betrekken bij waterbeheer in eigen land.

De beslissingen die waterschappen nemen op het gebied van waterbeheer hebben niet alleen directe gevolgen voor de jongeren van nu. Ook in de nabije toekomst liggen er grote uitdagingen voor een nieuwe generatie waterdeskundigen.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …